ابزار هدایت به بالای صفحه

تارنمای تخصصی تاریخ ایران

راه در جهان یکی است و آن راه ؛ راستی است

تارنمای تخصصی تاریخ ایران

راه در جهان یکی است و آن راه ؛ راستی است

اسلایدر

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «چیش پیش» ثبت شده است

کوروش یکم

سوشیانت | پنجشنبه, ۸ آبان ۱۳۹۳، ۱۰:۲۳ ق.ظ | ۱دیدگاه

کوروش یکم
کوروش یکم ( روزگار شاهی: ۶۰۰ تا ۵۸۰ پ. م. یا ۶۵۲ تا ۶۰۰ پ. م.) فرزند چیش‌پیش شاه انشان بود. بنمایگان کهن نگاری آغازین شاه هخامنشی از این روی است: هرودوت ادعا می‌کند که کوروش بزرگ، پسر کمبوجیه و نوه کوروش باشد. کوروش بزرگ خودش ادعا می‌کند که او «پسر کمبوجیه، شاه بزرگ، نوه کوروش، شاه بزرگ، شاه انشان، نتیجه چیش‌پیش، شاه بزرگ، شاه انشان» است. از سوی داریوش می‌دانیم که چیش‌پیش، شاه هخامنشی، پسر هخامنشی و پدر دو شاع پس از آن بود: کوروش یکم و آریامنش (پدر پدربزرگ داریوش یکم).

نیازی نیست که گمان کنیم آریامنش هم روزگار کوروش یکم بوده است. چیش‌پیش در زیشمار ۵۹ سالگی او را به جهان آورده است (در ۶۴۰ پ. م) که زادروز آرشامش در ۶۱۰ پ. م، هیشتاسپ در ۵۸۰ پ. م و داریوش در ۵۵۰ پ. م رخ داده است. این واپسین کهن نگاری به راستی از سوی گزارش تازش کوروش بزرگ به ماساگت‌ها در ۵۳۰ پ. م تائید شده است. در آن زمان داریوش نزدیک ۲۰ سال داشت. افزون بر این می‌توان از سنگنبشته میخی فرمان آشوربانیپال برای تائید این کهن نگاری بهره گرفت. شاه آشوری ادعا می‌کند که بسیاری از شاهزادگان از «سرزمین‌های دور» پیروزی‌هایش را شنیدند و برآن شدن تا سروری اش را بر خود بپذیرند. یکی از آنها کوروش، شاه (سرزمین) پَرسومَش بود که پسرش اَروکو را با باج ، به نینوا فرستاد. از آنجا که انشان، استان ایلامی، جا گرفته در دشت بیضا در پارس بود، به‌ دید ‌می‌رسد که کوروش یکم شاهزاده پارسی بوده که بر برخی محله‌ها دارای انشان فرمانروایی  می‌کرد. کهن نگاری او شاید میان ۶۵۰ تا ۶۱۰ پ. م باشد. در پایان ، شمار کمی مهر نگاشته از لوح ‌های ساختاربندی های پرسوسپولیس یافت شده که نشاندهنده پیشگاه های شکار و نبرد به همراه سنگنبشته های ایلامی است: «کوروش انشانی، پسر چیش‌پیش». انگیزه ای ندارد که گمان کنیم که آنها یادگار کوروش یکم، شاه انشان باشند.

  • سوشیانت

چیش‌پیش جانشین هخامنش

سوشیانت | پنجشنبه, ۸ آبان ۱۳۹۳، ۱۰:۰۹ ق.ظ | ۰دیدگاه

چیش‌پیش
چیش‌پیش (پارسی باستان: چیش‌پیش؛ایلامی  : زی-ایش-پی-ایش؛ بابلی: شی-ایش-پی-ایش؛ یونانی: تَیس‌پیس یا تیس‌پیس) فرزند و جانشین هخامنش و شاه انشان می‌باشد.
وی دارای دو فرزند بود که پس از او هر دو به فرمان‌روایی رسیدند. یکی از این فرزندان آریارامن و دیگری کورش نخست پدر بزرگ کورش دوم می‌باشد. آریارامن به فرمان‌روایی پارس رسید و کورش یکم شاه انشان شد. در آینده آریارامن جای خود را به فرزندش ارشام و کورش یکم جای خود را به کمبوجیه یکم پدر کورش دوم داد. این درست در زمانی بود که مادها فرمان‌روایی خود را گسترش داده و پارسیان از آنان فرمان‌بری ‌می‌کردند و به آن‌ها ساو ‌می‌پرداختند.

  • سوشیانت

هخامنش بنیانگر دودمان هخامنشیان

سوشیانت | پنجشنبه, ۸ آبان ۱۳۹۳، ۱۰:۰۴ ق.ظ | ۱دیدگاه

هخامنش
هَخامَنِش نام کسی است که دودمان هخامنشی خود را به نام او می‌خواندند. واژه هخامنش به چَم « دارنده اندیشه راست» را می‌رساند. هخامنش می‌باید نیای بزرگ هخامنشیان و سرپرست خاندان پاسارگاد بوده باشد.
جانشینان او سرانجام به بنیاد گذاری شاهنشاهی نیرومندی در آسیا کامروا گردیدند که از ۵۵۹ ق. م تا سال ۳۳۰ ق. م پابرجا آورد. وی نیای کوروش بزرگ و داریوش بزرگ است. هخامنش به دست پادشاه دیااکو پادشاه نخست مادها (نخستین پادشاه ایران) به فرمانداری پارسه نشانده ‌می‌شود و در تازشی که شماری از جنگجویان پارسی در برابر چندی از سربازان سناخریب پادشاه آشور به انجام رسانده بودند سرکردگی آنان را بر دوش داشت. فرمان‌روایی هخامنش در آنشان درست در زمانی بود که خاندان دیگری از آریایها (مادها) در باختر ایران رو به برپاساختن نیروی توانمندی بودند.
پس از هخامنش فرمان‌روایی آنشان به فرزندش چیش‌پیش رسید.

  • سوشیانت
تحلیل آمار سایت و وبلاگ