ابزار هدایت به بالای صفحه

تارنمای تخصصی تاریخ ایران

راه در جهان یکی است و آن راه ؛ راستی است

تارنمای تخصصی تاریخ ایران

راه در جهان یکی است و آن راه ؛ راستی است

اسلایدر

 

د

خ

ح

چ

ج

ث

ت

پ

ب

الف

ظ

ط

ض

ص

ش

س

ژ

ز

ر

ذ

و

ن

م

ل

گ

ک

ق

ف

غ

ع

ی

ه

 

بروز رسانی در  06/11


 

الف

انوشیروان دادگر

ابن خرداد

ابوریحان بیرونی

آرش کمانگیر

آریوبرزن

استادسیس

(شیخ) ابوسعید ابوالخیر

اوتانه

آذَرپاد مِهراِسپندان

(حکیم) اعظم خان

(حکیم میرزا سید) احمد تنکابنی

الغ بیگ تیموری

اسماعیل سامانی

احمد بیرشک

(سید) ابوالحسن اصفهانی 

 ابوالفتح‌ محمد بن‌ عبدالکریم‌ بن‌ احمد شهرستانی‌
ابراهیم بن سیار معتزلی

افضل الدین کاشانی

الله وردی خان

ابومسلم

فرورتیش

آذرماهان

آتورپات

ابوجعفر محمدبن جریربن یزید الطبری الآملی  (طبری)

(سردار) اسماعیل خان

(شیح) احمد جام

ایرج میرزا

 ابوالوفای بوزجانی

(شیخ) امین‏الدین محمد بلیانی
ابو الوفای خوارزمی
آذری طوسی

اوحدی کرمانی

(دکتر) انور شکی

 

ب

بوعلی سینا

بغابوخش یکم

بهمن جادویه

بهرام گور

بزرگمهر

باباطاهر عریان

باربد

بامشاد

به آفرید

بایزید بسطامی

 

پ

پاپک خرمدین

پروین اعتصامی

 

ت

تیسافرن

تنسر

تهم خسرو 

 

ث

 

ج

جامی

جمشید

جلال آل احمد

 

چ

 

ح

حسن صباح

حافظ

حبقوق

(شیخ) حسن جوری

حسین قلی خان ایلخانی بختیاری
حسن‌بیگ روملو

 

خ

خوارزمی

خیام

خشایار (شاه)

خاقانی

خسرو پرویز(ابرویز)

خازنی

 

د

دیاکو

(فرزند) دیائوکو

داراب اساطیری

دقیقی

 

ذ

ذرفرنبغ فرخزادان

ذوالفقارخان

 

ر

رودکی

رحیم موذن زاده

 رهام

رستم

رکن‌الدین اوحدی مراغه ای
 

ز

زکریای رازی

زرمهر

زرتشت

زین تاج قزوینی

زوپیر

زریاب

زرمهر

 

ژ

 

س

سهروردی

سعدی

سنباد

سورنا

ساتی برزن

سهراب سپهری

ستار خان

سیناروک

سنایی غزنوی

سپتامان

 

ش

شهروراز

شاهرخ تیموری

 

ص

صائب تبریزی

صوفی رازی

صولت الدوله قشقایی

 

ض

 

ط

 

ظ

 

ع

(شاه) عباس یکم

عمرو لیث صفاری

(خواجه) عبدالله انصاری

علی بن ربن طبری

عبدالحسین زرین کوب

عباس میرزا

عباس مروی

(شیخ)  علی بن احمد
 

غ

غیاث الدین کاشانی

غبار همدانی

 

ف

فخر رازی

فردوسی

فیثاغورث (در ایران)

فریدون مشیری

فرصت شیرازی

فیاض لاهیجی

 

ق

قآنی

 

ک

کمال الدین بهزاد

کرتیر

کمبوجیه

 

گ

 

ل

لُطفعَلی خان زند

م

میرزا تقی خان فراهانی (امیر کبیر)

محمد غزالی

(دکتر) محمد مصدق

(دکتر) محمود حسابی

مولانا

محمد فرخی یزدی

مازیار

میرداماد

منصور حلاج

مانی (پیامبر)

محمد حسین عقیلی

(شیخ خلیفه) مازندرانی

(شاه) منصور

مرداویج دیلمی

مردونیه

میرزاده عشقی

مرقیون‌ 

میر عماد

مهستی

محمد نصیر طبیب اصفهانی

مولانا مالک

محمد تقی فراهانی

محمد کرجی

محمد حسن ملقب 
 

ن

ناصر خسرو 

(خواجه) نصیر الدین طوسی

نیزک ترخان

(شیخ) نجم الدین مسعود رشتی

نجم ثانی

نظامی

نزاری قهستانی
 

و

 

ه

هُوَخشثرَه 

 

ی

یعقوب لیس صفاری

یوحنا ابن ماسویه

یعقوب لیث صفار

 

تحلیل آمار سایت و وبلاگ