ابزار هدایت به بالای صفحه

تارنمای تخصصی تاریخ ایران

راه در جهان یکی است و آن راه ؛ راستی است

تارنمای تخصصی تاریخ ایران

راه در جهان یکی است و آن راه ؛ راستی است

اسلایدر

حریم سلطان از تحریف تا واقعیت

سوشیانت | يكشنبه, ۶ مرداد ۱۳۹۲، ۰۴:۰۶ ب.ظ | ۳۶دیدگاه

سریال حریم سلطانکه با نام راستین سده باشکوه چند هنگامی  است که در شبکه جم پخش می شود و برای ایرانیان مایه سرگرمی و وقت گذرانی می باشد فیلمی کهن نگاریی(تاریخی) است که به بررسی زندگی نامه سلیمان پرداخته است.

همانگونه که می دانید سریال حریم سلطانبه ظاهر بر پایه راستینت های(واقعیت) کهن نگاری ساخته شده است. این سریال کهن نگاری عثمانی را به تصویرمی کشد که البته زیاد با راستینت های کهن نگاری هم‌خوانی ندارد و جای افسوس دارد که این سریالدر ایران بسیار دلکش هم(محبوب) می باشد.

براستی دودلی(شکی) نیست که سلطان سلیمان خونخوار  فرزند سلطان سلیم یکی از بزرگترین پادشاهان عثمانی بوده که مانند اسکندر و چنگیز و تیمور دستش به خون بسیاری از ایرانیان آلوده شده است او با اینکه سرانجام نتوانست بر تبریز چیرگی یابد ولی دست به جنایات بسیاری در بخش آذربایجان زد.او در درازنای سه بار حجومش به ایران ایرانیان بسیاری را در تبریز ارومیه و کردستان کشتار همگانی نمود.

یورش به ایران

سلطان سلیمان پادشاهی بود که بسیار به کشور گشایی دلبسته بود و بارها و بارها به کشورهای اروپایی و سه بار به ایران تاخت.او آرزو داشت که به اسکندر مقدونی دگرش شود.او آرزوی تبریز تا وین را در رویاهای خود پرورده بود.او بارها به ایران تاخت اما چون توانایی برآورده کردن آذوقه برای سربازانش را نداشت و هنگامی که وادار به برگشتن می شد،شهر ها را می سوزاند و ویران می کرد.بزرگترین دستاورد وی پیروزی بغداد بود که در آینده شاه عباس بزرگ آن را بازپس گرفت وی برای تاخت و تاز به ایران ابراهیم را فرستاده بود و در سال 1534 به ابراهیم پاشا دستور تاختن به خاک ایران را داد و بخش هایی از ارومیه و ارزنه الروم به اشغال عثمانی ها در آمد. در اکتبر همان سال با پیوستن به ابراهیم تاخت و تاز بطرف بخش های درونی ایران را آغاز کرد اما شاه تهماسب که گرایشی برای جنگ با وی نداشت با واگذاری زمین و کشاندن سلطان سلیمان به راه های سخت گذر(صعب العبور) درون ایران به جنگ پایان داد و با سوزاندن آذوغه و دانه‌های خوراکی و خشک کردن چاه ها و کاریز ها لشکریان ستمگر را در شرایط سخت و دشوار قرار می داد و آنها را ناخودآگاه وادار به واپس نشینی می کرد.

سلیمان در سال ۱۵۵۴ سومین و واپسینین نبردش در برابر صفویان را آغاز کرد. انگیزه این لشکرکشی، آغاز دوباره تاخت و تاز‌های صفویان به آناتولی و پروپاگاندای آنان بود در این نبرد دسیسه چینی های پیرامونیان وی و خرم سلطان مایه کشته شدن مصطفی پسر بزرگ و ولیعهد پادشاه به دستور پدرش شد. در سال ۱۵۵۵ که سلطان سلیمان از پیروزی ایران نامید شد با امضای پیمان صلحی با شاه طهماسب از بخش هایی که بر آنها چیره شده بود واپس نشینی کرد این واپس نشینی برای ایرانیان پیروزی و برای سلیمان که خود را نیرو برتر جهان و ابر نیرو می دید شکست بزرگی برشمرده می شد.

کشتارهای همگانی سلیمان

سلیمان ، بزرگ‌ترین پادشاه  عثمانی بوده است،وی سراسر 46 سال از پادشاهیش را صرف جنگ و کشورگشایی کرد . در زمان او مرزهای عثمانی به بیشترین گستردگی کهن نگاری خود رسید. در زمینه کردار سلطان نکته‌ای ناگفته مانده و آن هم رفتار او در‌ازای تبار و خویش‌های خود است.او ر پی تاخت و تاز هایی که به کشور های گوناگون  داشت نیز با سنگ دلی‌کشت و کشتار می کرد وی در‌تاختنش به ایران بویژه ‌تبریز نیز اینگونه رفتار کرد و بسیاری از ایرانیان بی گناهکه جزو ارتش نبوده اند را کشتار همگانی نمود و یا‌‌‌ در زمان بچنگ آوردن آبخوست(جزیره) کرت، شاهزاده‌ای که پدر سلیمان همچون(به‌عنوان) گروگان (و برای آنکه این شاهزاده زمانی همانندی(رقیبی) برای سلیمان نشود) نزد شوالیه‌های ترسایی(مسیحی) این آبخوست فرستاده بود برای کشتن شاه زد و بند ‌می‌کند اما این زد و بند به سلیمان گزندی نمی‌رساند، پس از این رخداد شاه سلیمان، شاهزاده عثمانی را همراه 4 پسرش (هتا(حتی) فرزند شیرخوار این خانواده) از دم تیغ می‌گذراند، اما این تندخویی همراه بسیاری دیگر از پرخاشگری ها و سنگدلی های شاه سلیمان در این رُخشاره نگاره نشده است.وی به ابراهیم پاشا که دوست ،مشاور ، وزیر اعظم و داماد وی نیز بود هم رحم نکرد. و همه خاندانش را کشتار همگانی کرد

گرچه نغز(جالب) اینجاست که خود این سریال فانتزی نیز سراسر ساختگی و دروغ است و کوشش در آراستن چهره سلطان سلیمان که کُشنده بسیاری از مردم بیگناه بوده همچون شاهی عادل،دلسوز و در پیشگاه مردم و خرم خاتون زن شرور او را همچون بانویی نیکوکار دارد و شاید تا آخر سریال خواهید دید که بسیاری از راستی‌ها ی کهن نگاری که در بالا نام برده شد پنهان‌کاری و ماستمالی خواهد شد.

کتمان ایرانی بودن نشان شیر و خورشید

شاید نغز(جالب) باشد که بدانید بسیاری از این سکانس ها و راستیناتی (حقیقت ها) که در این رُخشاره (فیلم) به نمایش در می آید چیزی جز دستبری و بدعت‌و دروغ نیست . برای نمونه در جایی که دوبلور ها به جای برگردان و دوبله‌ای بر پایه راستی آنچه را که شاید به مزاج ایرانیان خوش نیاید را دگرگون کرده و به سود تحریف نمودن کهن نگاری ترک ها عمل‌می کنند ،برای نمونه در جایی که فیروزه وارد کاخ سلطان‌می شود و هنگام رفتن او فرا می رسد او را شخصی غیر‌ایرانی معرفی‌می کنند با این که در نگارش اصلی رُخشاره که به زبان ترکی می باشد او ایرانی است،همگان نشان شیر و خورشید را می شناسید و می دانید که از نماد های کهن ایران زمین می باشد، هنگامی خالکوبی نشان شیر و خورشید را در پشت گردن فیروزه دیدیم شاید برای همه ی ما به ناگاه یادآور ایرانی بودن فیروزه بوده است. ولی به ناگاه شگفتی همه ما را برانگیخت هنگامی‌که گفته شد که ایرانی نیست،آری تابو سکای رُخشاره حریم سلطان همان تبریز و ژوزف همان شاه طهماسب است که توانست با خرد و بینش از خاک ایران پاسداری کرد .شاید دلنشین(جالب) باشد که بدانید سلیمان کم و بیش بر تمام جهان اسلام به جز ایران حکمرانی‌می کرد و در دریغ پیروزی خاک ایران ماند.در اینجا نمی خواهم وارد جزئیات نبردهای ایران و عثمانی بشوم.نبردهایی که در زمان زندیه،افشاریه،صفویه انجام شده است که در تارنما یافت‌ می شود ،به گفتن همین بسنده کنم که اگر خرده ای از این خاک به دست عثمانیان می افتاد وژه(وجب) به وژه(وجب) آن با پهلوانی و دلاوری و مردانگی پس گرفته می شد.

شیوه پوشش زنان عثمانی

نکته چشمگیر دیگری که بابد بگویم شیوه پوشش و پوشیدگی(حجاب) زنان عثمانی می باشد که با آنچه که در رُخشاره نمایش داده می شود ناسازگار است،عثمانی ها کیش  سنی داشته و بسیار درباره زنان سخت گیر بودن و پوشش همه‌گیر از باستگی های(الزامات) این دولت به شمار می آمد،در پایان این نوشتار چند نگاره راستین از زنان عثمانی در بخش های گوناگون فرمان‌روایی شان برای شما می نهیم خودتان ببینید و بسنجید،با ‌آگاهی ‌به اینکه این فرتوها(تصویر)از آنِ سال 1873 می باشد شما خودتان پوشش زنان عثمانی را در سیصد سال پیش تر از این نگاره ها یعنی در زمان فرمانروایی سلیمان را پنداشت کنید.

دستاوردهای تاریخی، قبل‌از کشف‌در دربار عثمانی

بسیاری از ابزار های به کار رفته در رُخشاره از همتاهای خود در سده 21 هم زیبا تر و پیشرفته تر بودند،یعنی اینکه اگر ما با فن آوری قرن 21 بخواهیم این چیزها را بسازیم به دشواری می توانیم به دقت و خرده سنجی نشان داده شده در رُخشاره بسازیم.

درباره ابزارها ی صحنه و ابزارآلات به‌کاررفته در زمان سلطان سلیمان هم رخدادها بامزه‌ای در رُخشاره افتاده و می‌توان به نمکدان‌ها و جا چاشنی های بسیار پیشرفته، لوسترهای پرنور و مبل‌های ال‌مانند بسیار زیبا و... اشاره‌کرد

سامانه لوله کشی آب

سامانه آب لوله‌کشی را در رُخشاره می نگریم  که بسیار پیش پا افتاده نشان داده می شود و این در‌حالی است که این کار نزدیک به  300 سال پس از زمان داستان در ترکیه به کار گرفته و انجام شده است

بودن کره زمین در کاخ

نغز است که ما در رُخشاره گردان(کره) جغرافیایی  را می بینیم که در کاخ عثمانی قرار دارد و این در‌حالی است که زمان داستان سریال یکصد سال پیش از آن است که گالیله کروی بودن زمین را اُستانش کند (اثبات) ، یعنی هنوز این گزاره (قضیه) را اُستانش( اثبات)‌ کند و شناسایی نشده بوده است.

استفاده از شیر آب

در بخش های گوناگون رُخشاره (فیلم)‌در گرمابه ها شیر های آبی را می بینیم که در آن زمان وجود‌نداشته اند ولی در رُخشاره بارها به‌کاررفته اند

شکست‌هایی که تصویر نشده‌اند

سلیمان پیروزی‌های بسیاری را در درازنای حکومتش تجربه کرد. او در بسیاری از جنگ‌ها دشمنانش را شکست داد و توانست مرزهای عثمانی را بسیار گسترش دهد اما خود او و نیروهایش در چندین جنگ با ارزش، شکست خوردند یا دست کم نتوانستند به آرمانی(هدفی) که داشتند برسند. ناکامی در محاصره وین، شکست در لشکرکشی به مجارستان، ناکام ماندن هر سه لشکرکشی او به ایران و شکست نیروهای دریایی‌اش در اقیانوس هند به دست ناوگان پرتغالی، دلیل آن شد‌که سلیمان نتواند آرزوی سراسر زندگانی اش، یعنی رسیدن به مرزهای شاهنشاهی(امپراتوری) اسکندر (که در سراسر زندگی الگوی او بر شمرده‌ می‌شد)را جامه عمل بپوشاند، آنگاه در سریال پرآوازه این روزها، چندان اشاره‌ای به این شکست‌ها و ناکامی‌ها نمی‌شود و شاه همیشه رو به پیروز گشتن و پیروز شدن تصویر‌می‌شود.

همچنین بسیاری از کارهایی که در رُخشاره برای سلیمان به نمایش در می آید مانند سرکشی میان مردم با جامه مبدل،دلجویی از حال مردم و . . . کار هایی است که کهن نگاری از شاهان صفوی و بویژه شاه عباس بزرگ گفته شده است.

برای نگارنده جای بسی افسوس دارد اگر چه کهن نگاری عثمانیان تنها یک شهنشاهی و پادشاهی دارند با بکار بردن هزینه های گزاف و دست بردن در کهن نگاری و دست بردن(تحریف) در‌راستی ها برای خود فیلم،کهن نگاری ، شهرنشینی(تمدن)و سربلندی  می سازند ولی ایران با آن همه کهن نگاری و پیشینه و شکوه و  فرهنگ و دانشمند و استوره، هیچ، حتی ما برای بزرگان خود نمیتوانیم کاری انجام دهیم.برای نمونه همین مولانا‌که افتخار ایران زمین می باشد و در جهان به رومی آوازه دارد،در‌حالی‌که یک مصرع یا بیت سروده به ترکی ندارد،عثمانیان و ترکان امروزی او را از خود می دانند و مدعی هستند که وی فردی ترک‌می باشد و برایش همایش برگزاری می کننند و . . . اما ‌ما چه کرده ایم؟ تا آنجا که در این رُخشاره،سلیمان پیش از رفتن به جنگ ابتدا به آرامگاه مولانا برای دیدار می رود.حال پرسش اینجاست که ما چندبار مولانا‌را در کار هایمان نشان داده ایم؟

همیشه خُرده‌گیریی که به هواخواهان کهن نگاری ایران می شود این است که چرا تنها از کوروش و هخامنشیان سخن به میان می آید و این را آسیب گاه(نقطه‌ضعف) می دانند ،سخن نگارنده این است که در کهن نگاری چند سده گذشته ما شیر مردان و نام آورانی همچو:امیر کبیر،نادرشاه،کریم خان زند،شاه اسماعیل،شاه عباس بزرگ و کاشانی وخیام و بوعلی و... هستند  که مایه بالندگی و سرافرازی ما می باشند و ما کاری برایشان نکرده ایم و افسوس که نامی‌از آنها نمی بریم

نگار خانه

 

 

دیدگاه (۳۶)

کاش صدا و سیمای ایران هم توانایی تولید یک سریال که نشان دهنده ی تاریخ بسیار ارزشمندتر از ترکیه است را داشته باشه تا دیگه مردم نرن    سریال های دروغ اونا رو نبینن ولی کو ؟ ؟ ؟

کم کم تاریخ 7000 ساله ی ما داره از ذهن ها حذف میشه ولی هیچ کاری نمی کنن ممنون که با سایتتون از این گنج با ارزش محافظت میکنید...
پاسخ:
سپاس از شما
 • سیّدمیلاد موسوی
 • درود؛
  بی گمان من قصد دفاع از سلطان سلیمان را ندارم، ولی شما نیز یک طرفه رفتید و از وی تنها به بدی یاد کردید، درسته که سلیمان فرزندان خود را کشت که آن هم ماجراهای خودش را دارد، ولی شاه عباس هم در گذار زندگی یکی از فرزندانش را کشت و دو تن دیگر را کور کرد؛ این نزاع و خون خواری ها برای رسیدن به قدرت و یا حفظ قدرت زیاد بوده، حتی در حکومت هخامنشیان. بی گمان در جنگ و دعوا حلوا نمی دن، خون بی گناهان زیادی در طی همه جنگ ها ریخته شده، مانند جنگ خشایارشا با یونان که خدا می داند چقدر یونانی نابود شد..!
  ***
  با آنکه در غرب از سلطان سلیمان با لقب «محتشم» یاد می‌شد، مردم عثمانی همواره او را با لقب «قانونی» یاد می‌کردند. همانطور که لرد کینروس، مورخ اسکاتلندی اظهار می‌دارد «سلیمان نه تنها همچون پدر و جدش، جنگجویی ماهر و مرد رزم به حساب می‌آمد بلکه اهل قلم نیز بود. او قانونگذاری بابصیرت بود و در نظر مردمانش فرمانروایی بزرگ‌منش و دادگری بلندنظر به شمار می‌آمد». قانون حاکم بر دولت عثمانی، شریعت اسلام بود که به عنوان دستورهای الهی، ایجاد تغییر و تحول در آن خارج از حوزهٔ اختیارات سلطان بود. با این وجود مجموعه‌ای از قوانین کشور شامل حقوق جزایی، حق تصدی زمین، و بستن مالیات‌ها بنا بر ارادهٔ او وضع می‌شد. سلیمان تمامی احکامی را که نه سلطان پیشین صادر کرده بودند جمع‌آوری کرد و پس از زدودن موارد تکراری و رفع تناقضات، دستورالعمل قانونی واحدی را صادر کرد و بسیار تلاش نمود که این دستورالعمل‌ها مغایرتی با قوانین اساسی اسلام نداشته باشند. تحت همین چارچوب‌ها بود که سلیمان با پشتیبانی مفتی اعظم، ابوسعود افندی، در پی آن برآمد تا مجموعه قوانین کشور را به گونه‌ای اصلاح کند که سازگاری بیشتری با امپراتوری در حال گسترشش داشته باشد. قوانین تدوین‌یافته، قانون عثمانی نامیده شدند و به مدت بیش از سه سده شاکلهٔ امپراتوری عثمانی را شکل دادند.
  سلیمان توجه ویژه‌ای به گرفتاری‌های رعیت‌هایش داشت. قانون رعیتی که او وضع کرد، مقررات اخذ مالیات از رعایا را به گونه‌ای اصلاح کرد و شأن اجتماعی آنان را به نحوی ارتقا داد که رعایای اروپایی ترجیح می‌دادند به قلمرو عثمانی مهاجرت کنند تا از این مزایا و اصلاحات بهره‌مند شوند. همچنین سلطان در حفاظت از یهودیان مُلکش، حتی تا چندین سده بعد، نقشی کلیدی ایفا کرد. در اواخر سال ۱۵۵۳ یا ۱۵۵۴ به پیشنهاد پزشک و دندانپزشک محبوبش، موسی هامون یهودی، فرمانی صادر کرد که رسماً نسبت دادن تهمت خون به یهودیان را تقبیح می‌کرد. افزون بر این، سلیمان قوانین جزایی و کیفری جدیدی را وضع کرد که به موجب آن جریمه‌های معینی به جرایم صورت‌گرفته اختصاص می‌یافت و در نتیجه مواردی که به اعدام یا قطع عضو منجر می‌شد کاهش می‌یافت. در حوزهٔ مالیات، بر کالاها و خدمات گوناگونی از جمله حیوانات، معادن، سود حاصل از بازرگانی، و عوارض گمرکی واردات و صادرات مالیات بست. علاوه بر وضع مالیات، اموال و املاک مقاماتی که به واسطهٔ اعمالشان دچار رسوایی و بدنامی می‌شدند نیز به نفع دولت مصادره می‌شد.
  یکی دیگر از موضوعات مورد اهتمام سلطان، آموزش و تحصیلات بود. مدارس وابسته به مساجد که سرمایهٔ مورد نیاز خود را از مؤسسات مذهبی تأمین می‌کردند، خیلی پیشتر از کشورهای مسیحی آن زمان، فرصت تحصیل رایگان را به پسران اعطا می‌کردند. سلیمان تعداد مکاتب موجود در قسطنطنیه را به ۱۴ مکتب افزایش داد. در این مکاتب، به پسران خواندن و نوشتن، و علوم اسلامی آموزش داده می‌شد. مردان جوانی که خواستار تحصیلات بیشتری بودند، می‌توانستند در یکی از هشت مدرسهٔ موجود نام‌نویسی کنند. برنامه‌های آموزشی این مدارس شامل صرف‌ونحو، مابعدالطبیعه، فلسفه، اخترشناسی، و اختربینی می‌شد. مدارس عالی، آموزش‌هایی در سطح دانشگاه ارائه می‌دادند و دانش‌آموختگان این مدارس به عنوان امام یا معلم به جامعه خدمت می‌کردند. مراکز آموزشی تنها یکی از چندین و چند نهاد موجود در محوطهٔ مساجد بودند. کتابخانه‌ها، مراکز پخش غذای رایگان، و بیمارستان‌ها از دیگر خدمات عام‌المنفعه‌ای بود که ارائه می‌شد.
  پاسخ:
  درود دوست گرام
  در ادامه جواب شما که در یکی از نظرات شما نوشته ام باید بگویم
  سخن شما به مانند این است که سال ها بعد در مورد حکومت دیکتاتوری صدام فیلم ساخته شود،
  سپس این فیلم به ایرانی ترجمه بشود و در ایران پخش شود،سپس مردمان ایران به دیدن این فیلم بنشینند و از دیدن آن لذت ببرند،خرد بیداری این فیلم را به چالش بکشد و از جنایاتی که صدام  در ایران نموده بگوید این همه کشتار،شکنجه،ویرانی شهرها،نقص عضو ها و بمباران شیمیایی که اثرات مخرب آن چندین نسل ماندگاری دارد،سپس فردی که خود به کار فرهنگی مشغول می باشد بیاید و نوشتار و مقاله را زیر سئوال ببرد
  با تشکر از حسن توجه شما
 • سیّدمیلاد موسوی
 • با حمایت‌های سلیمان، عصر طلایی فرهنگ و هنر امپراتوری عثمانی شکوفا شد. صدها جامعهٔ هنری موسوم به اهل حرفه در سریرگاه دولت عثمانی، کاخ توپقاپی، به صنعتگری و هنرآفرینی مشغول شدند. هنرمندان و پیشه‌وران پس از گذراندن دورهٔ کارآموزی در حوزهٔ کاری خود ترقی می‌کردند و متناسب با میزان مهارتشان دستمزد می‌گرفتند. سیاهه‌های پرداختی حقوق ایشان نشان‌دهندهٔ وسعت حمایت سلیمان از هنرمندان است؛ به گونه‌ای که کهن‌ترین این اسناد که قدمتشان به سال ۱۵۲۶ بر می‌گردد، ۴۰ جامعهٔ متشکل از ۶۰۰ هنرمند را فهرست کرده‌اند. جوامع اهل حرفه مستعدترین هنرمندان و پیشه‌وران امپراتوری عثمانی را به دربار سلطان جذب می‌کرد. این پیشه‌وران هم از جهان اسلام بودند و هم از سرزمین‌های تازه فتح‌شدهٔ اروپایی؛ در نتیجه آمیزه‌ای از هنر و فرهنگ اسلامی، ترکی، و اروپایی خلق می‌شد. پیشه‌ورانی که در دربار خدمت می‌کردند شامل نقاشان، صحافان، خزدوزان، جواهرسازان، و زرگران می‌شدند. با آنکه سلاطین پیشین تحت تأثیر فرهنگ ایرانی قرار داشتند، حمایت‌های بی‌دریغ سلیمان از هنرمندان عثمانی، موجب شد که فرهنگ خودی این سرزمین متجلی و شکوفا شود.
 • سیّدمیلاد موسوی
 • سلیمان همچنین به حمایت از توسعهٔ بناهای یادبود در قلمرو تحت حکومتش مشهور است. او قصد داشت با پیاده‌سازی پروژه‌هایی چون ساخت پل‌ها، مساجد، کاخ‌ها، و نهادهای عمومی و خیریه، قسطنطنیه را به مرکز تمدن اسلامی بدل کند. باشکوه‌ترین این بناها را معمار چیره‌دست سلطنتی، معمار سنان، طراحی و ساخته است.

  معماری عثمانی در زمان سنان اوج بالندگی و شکوه خویش را تجربه کرد و سنان خود مسئولیت ساخت ۳۰۰ بنای یادبود را در سرتاسر امپراتوری عثمانی بر عهده گرفت که در این میان، مساجد سلیمانیه و سلیمیه دو شاهکار او به حساب می‌آیند. مسجد سلیمیه در آدریانوپل (امروزه ادرنه) و در زمان سلطنت سلیم دوم، پسر سلیمان، ساخته شد. سلیمان همچنین اقدام به مرمت قبةالصخره و دیوارهای بیت‌المقدس و بازسازی کعبه در مکه نمود و مجتمعی نیز در دمشق بنا کرد.
 • سیّدمیلاد موسوی
 • با این وجود میراث سلیمان تنها به کشورگشایی و لشکرکشی محدود نمی‌شود. ژان دو تِونو، جهانگرد فرانسوی، یک سده پس از مرگ سلطان در سفرنامه‌اش از «پایه‌ها و زیرساخت‌های مستحکم کشور در زمینهٔ کشاورزی، رفاه رعایا، وفور کالاهای اساسی، و وجود نظم و سازمان در دولت سلیمان» می‌نویسد.

  اصلاحاتی که سلیمان در سیستم حکومتی و قضایی کشورش به اجرا درآورد، بقای دولت عثمانی را تا مدت‌ها پس از مرگ او تضمین کرد؛ دستاوردی که سال‌ها طول کشید تا «جانشینان عیاش و مفسد او بر بادش دهند».
  سلیمان با حمایت‌های خویش، عصر طلایی امپراتوری عثمانی را سرپرستی و هدایت کرد و دستاوردهای فرهنگی ترکان عثمانی در زمینه‌های معماری، ادبیات، هنر، الهیات، و فلسفه تحت زمامداری او به اوج خود رسید. امروزه افق تنگهٔ بسفر و بسیاری از شهرهای جمهوری ترکیه و عثمانی پیشین با شاهکارهای معمار سنان زینت داده شده‌اند. یکی از شاهکارهای او مسجد سلیمانیه است که سلیمان و سوگلی‌اش، خرم، در آن آرمیده‌اند. اجساد آنان در توربه‌هایی جداگانه و چسبیده به مسجد دفن شده‌است.

  iPendar.Blog.Ir
  پاسخ:
  ما کهن نگاری عثمانی را در رابطه با ایرانیان بررسی نمودیم و اتفاقات نشان داده شده در فیلم را به چالش کشیدیم،شاید برای مردمان خود بهترین فرمانروا و اسطوره و قهرمان و ... باشد ولی برای ما ایرانیان همسایه خوبی  نبوده و باما رابطه خوبی نداشته و همیشه به خاک مقدس ایران زمین چشم داشته و جان ایرانیان برایش بی ارزش بوده،شاید برای مردمان خود ساخت و ساز کرده باشد،آباد گری نموده باشد ولی آیا در زمانی که قسمت هایی از ایران را میگرفت هم این امور را انجام می داده؟آیا وقتی برای تجاوز به پارس یورش می برده با شهر های سر راهش هم همین کارها را می نموده؟!!همان گونه که در ابتدا هم گفتم ما کار های سلیمان در رابطه با هم وطنانی که به آنها ظلم شده و جان آنها به ناحق گرفته شده و اتفاقاتی که در فیلم مربوط به ایران می شده را عنوان کردیم
  به این امید که توانسته باشیم با این جواب کوتاه،ذهن شما را نسبت به این نوشتار روشن کرده باشیم و نیت خود را نشان داده باشیم
 • سیّدمیلاد موسوی
 • می فرمایید: شاید برای مردمان خود بهترین فرمانروا و اسطوره و قهرمان و ... باشد ولی برای ما ایرانیان همسایه خوبی  نبوده و باما رابطه خوبی نداشته ...
  =پاسخ: مگر خشایارشا و یا حتی داریوش بزرگ (درود بر آن ها) همسایه خوبی برای یونان بوده اند؟
  پاسخ:
  مگر آنها فیلم ضد ایرانی نساخته اند؟به مانند فیلم سیصد ؟ مگر آنها تاریخ را به نفع خود تغییر نداده اند و تحریف نکرده اند؟خود ما چندین نوشتار در همین زمینه داریم !!
  احساس بنده این است که تا این احساس و نگرش تغییر نکند ما نمی توانیم به روزهای خوبمان برگردیم،میهن پرستی راهی است که می تواند مردمان را برای ساختن مملکت خود ترغیب کند مانند کاری که دیگر کشور ها مانند کره،آلمان،ایتالیا و یا همین ترکیه انجام می دهد
  به راستی که نمی توانم حس و نیت شما را درک کنم
 • سیّدمیلاد موسوی
 • باز هم می گم که من قصد دفاع از سلطان سلیمان و نیت های او ندارم؛
  دیدگاهم اینست که تنها به بدی های ایشان اشاره نکنید، چرا که کسانیکه با ایشان آشنایی ندارند و وقتی این نوشته شما رو می خونند، به همین بسنده می کنند و شخصیت سلیمان در ذهن خواننده بد می شه و همیشه از وی به بدی یاد می کنه در صورتی که به خوبی های ایشون آگاه نیستند.
  با اینکه هخامنشان با یونانیان نامهربان بودند و ساز مخالف می زدند ولی هرودوت در نوشته های خود از پارسی ها و هخامنشان به نیکی هم یاد کرده و آن ها را باهوش و مردمانی متمدن خطاب کرده؛
  بدرود.
  پاسخ:
  بنده تنها رفتار او با ایرانیان را نقل کردم ، نکند شما از نژاد عثمانی هستید؟!!
  هردوت تاریخ نویس بود ولی ما از نوشته های تاریخی استفاده می کنیم
  شگفت که من در این فیلم صفات چند شاه ایرانی را درهم آمیخته شده در کاراکتر سلیمان دیده ام :
  دادگری کوروش
  قانونگذاری داریوش
  صلابت نادر
  رعیت پروری کریم خان
  و ناشناس گردی های شاه عباس را
  این نوشتار از سوی اهورا (Ahouraa.ir) پخش شده، مهر ورزیده و بن مایه را یاد آوری کنید!
  پاسخ:
  درود
  سپاس از شما و خرد بیدار شما
  بنده هم در نوشتار به این اشاره ای کوتاه نمودم
  به امید کامیابی روز افزون
  سوشیانت
 • پوریا جعفری
 • سپاس فراوان از مقاله جامع و کاملتون . بسیار استفاده بردیم .
  پاسخ:
  درود
  بودن خرد های بیداری همچو شما مایه دلگرمی و خرسندی می باشد
  به امید کامیابی روز افزون
  مشکل سرزمین ما همیشه در جایی شروع میشود که قوم گرا و قبیله گرا میشویم.. کسی که به عنوان یک ایرانی از کارهای  سلطان سلیمان دفاع می کند ! قطعا تفکر قومی دارد  و سعی در تطهیر وی می کنند به این نکته توجه ندارد که شاه عباس اگر جنگید یا برای پس گیری زمینهای اشغال شده ایران جنگیدند یا برای دفاع از مرزهای ایران  ..نه مانند شاهان عثمانی که ( حتی ترکیه امروزی هم زمینش از آن ترکها نبوده) برای جهانگشایی میجنگیدند آن هم با با الگوی اسکندر. و قیاسش با کوروشی که در 2500 سال پیش! به ادیان و معابد و فرهنگ ملتها احترام میگذاشت خنده دار تر است..شاید همه شاهان و مبلغان مذهبی و پیامبران و  جنگ آوران جنگیدند کشتند و پیروز شدند  ولی هیچکدام کاری را که کوروش در اوج قدرت با احترام به مردم شکست خورده کرد نکردند!!!!! کاری که بعد از 2500 سال هنوز در قرن 21 کشورهای پیروز در قبال ملتهای شکست خورده نمی کنند..جنگ در بوسنی هرزگوین یادتان هست. جنگ ایران با عراق.جنگ آمریکا با  عراق افغانستان..جنگ های 33 روزه و 22 روزه ..فقط کافی است قیاس را در مکان و زمان بسنجیم 
  پاسخ:
  درود
  بینش و خرد شما مایه خرسندی می باشد
  مردمان فلات ایران همگی آریایی و ایرانی هستند
  نباید نگاه قومی و قبیله ای داشته باشیم
  جاویدان ایران سرفراز
 • سیّدمیلاد موسوی
 • حضرت زرتشت: خدای بزرگ و دانا و دادار و پرورنده و پاسبان و فروغ مند و نیکوکار و بخشاینده که دادستان نیک و تواناست. پرستش و نیایش می کنم خدای نیکوکاری را که بشر را از تمام مخلوقات گیتی برتر آفرید و به نیروی منطق، هوش و خرد داد، به او شهریاری مخلوقات گیتی و نگهداری آفریدگان برای روبه رو شدن با دیوان و رزم و پیکار با آنان عطا فرمود ...
  درود به شما؛ به روز شدیم با 'نماز از دیدگاه زرتشت' :
  • شرایط نماز در دین زرتشت
  • ترتیب وضو در دین زرتشت
  • قبله در آیین زرتشت
  • پیشینه نماز در ایران
  • ترجمه نماز زرتشتی
  پاسخ:
  درود
  سپاس از تلاشتان
 • روابط عمومی شبکه نیوز
 • سلام ببخشید مطالب ارسالی شما کار نشد در یک فرصت کوتاه همه را کار خواهیم کرد
  جوزن
 • انجمن گفتگوی شیعی

 • باسلام
  میخوام از شما دعوت کنم تا به جمع ما بپیوندید.
  انجمن گفتگوی شیعی انجمنی است برای بحث و تبادل نظر در مورد دین٬ مذهب٬ خانواده٬ علم و تکنولوژی٬ ورزش و سایر مسائل عمومی و سرگرمی
  محوریت این انجمن بحث و تبادل نظر در مورد دین و مذهب تشیع میباشد.
  اینجا جمع شدیم تا در محیطی گرم و صمیمی و سرشار از احترام از دانش یکدیگر استفاده کنیم و یاد بگیریم.
  منتظر شما هستیم
  انجمن گفتگوی شیعی
  http://www.talkshia.com
  یاعلی

  پاسخ:
  درود
  دوست گرامی تارنما م در مورد کهن نگاری می باشد
  و تلاش بر این است که در وارد شاخه ای دیگر نشویم
  اگر در آینده در شاخه دین وارد شدیم انجام وظیفه می نماییم
  ***سلام همسنگری...
  در خدمتیم...***

  + یازهرا(سلام الله علیها)

  خسته نباشید . واقعن تا کی باید بشینیم خوراک فرهنگی کشورهای دیگه رو گدایی کنیم ؟
  ممنونم که اینقدر خوب بازتاب دادید

  این مطلب رو هم خودم جمع آوری کردم اگه پسندید به من اطلاع بدید

  http://dastanha.blog.com/2013/07/20/cataphract/
  پاسخ:
  درود
  به شما بابت خرد و بینش تان شادباش می گویم
  خرسندیم که خرد های بیدار هنوز پیدا می شوند
  سلام دوست خوبه من
  من دوباره به وبلاگ نویسی برگشتم
  خوشحال میشم سر بزنی
  با سلام و درود فراوان
  بسیار جالب و زیبا بود ....هرچند که بنده به دلیل ذیق وقت فرصت دیدین این سریال را نداشتم تا بتوانم  جزپیات آن را موشکافی کنم اما از استقبال آن نزد ایرانیان بی خبر نبودم.استقبال بر کذبی که هویت ایرانی بودنمان را به چالش میکشد.بر آن شدم تا نقشی هر چند کم در افشای این تحریف در تاریخ داشته باشم.هر چند که مطالبی دال بر تحریف تاریخ در مورد این سریال در سایتهای خارجی وجود دارد....اما تصمیمی دارم تا این مطالب را به انگلیسی ترجمه و در اختیار دیگر ساینهای انگلیسی زبان بگذارم......از دیگر دوستانم که بر زبانهای فرانسه و اسپانیایی تسلط دارند این پیشنهاد را داده ام....تا چشم جهان را بر واقعیات باز کنیم...امیدوارم که نگارنده این جستار نیز ما را در تهیه اطلاعات بیشتر یاری کند.
  با سپاس
  مهران.بهادرانی

  پاسخ:
  درود بر شما
  بسیار خرسندیم که خواننده ای همچو شما داریم
  وسپاس از زحمتی که می خواهید بکشید
 • طلبـــــه جوانـــــــــــ
 • سلام دوست من

  اگر امکان داره پایگاه های ما را لینک کنید

  ممنون

  www.modafein.ir

  www.zendegi-t.blog.ir

  در صورتی که لینک کردید اطلاع دهید تا شما را هم لینک کنیم

  Pasokhgo_14@yahoo.com

  09369746095

  طلبه جوان 

  درود
  میخواستم از مطالب مفید و جالبی که گذاشتید تشکر کنم و در جواب اون دوستی که گفتند "ای کاش صدا وسیما هم چنین سریال هایی رو می ساخت" بگم که دوست عزیز ما سریال هایی مثل:سربداران،هزاردستان،ابوعلی سینا و امثال این ها را داشتیم ولی متاسفانه نسل فعلی میلی به سریال های تاریخی نداره فقط به دنبال فیلم های کمدی،درام و جنگی است.
  با تشکر از سایت خوبتون 
  پاسخ:
  درود
  سپاس از شما
  از همون اول فیلم دیدم دور و اطارفیم زیادی دارن به این فیلم بها میدن و یه سری مدارک تاریخی رو براشون از جمله سه جنگ عثمانی رو رو کردم دیگه هیچکدوم فیلم رو ندیدن. کلا تا وقتی که در مورد یه فیلم تاریخی تحقیق نکنم نمیبینمش و موقع دیدن هم از کلی دروغ حالم گرفته میشه.
  واقعا برای خودم تاسف میخورم که کارمون به کجا رسیده ترکیه میاد تاریخ ما رو به نفع خودش تحریف میکنه .
  پاسخ:
  درود
  خرسندیم که خواننده ای همچو شما داریم
  دمتون گرم!
  نکات زیادی ازین پست یاد گرفتم و
   بیشتر از قبل به ایران خودم مفتخر شدم
  همیشه پاینده باشید
  پاسخ:
  سلام
  از خواندن دیدگاه شما بسیار خوشجال شدم
  آرزوی قلبی من همین  نکته ای بود که شما به آن نمارِش کردید.
  به امید کام یابی روز افزون برایتان
  نوشته ای کلی و دلنشین بود.
  سپاس.

  صدا و سیما در باب تاریخ این کشور رخشاره بسازد ؟
  مزاح میفرمایید؟؟!!

  تا وقتی ک مختار و انواع پیامبران هستند آیا وقتی برای تاریخ سازان این مملکت هست حال هر چقدر این مجموعه ها زیبا کار شوند .  پاسخ:
  درود
  شوربختانه اینچنین می باشد
  سپاس از شما
  به امید کام یابی روز افزون برایتان
  باید بگویییم که بله
  سریال مسافر زمان چندسال پیش از شبکه 2 پخش شد راوی دوران ساسانی است
  وقرار است فیلم کورش کبیر هم به زودی کلید بخورد
  ولی دولت ایران قدر دان اسطوره ای ایرانی نیست واقعا چرا؟؟؟؟
  حکومت های دروغین ترکیه و... می تواننند شخصیت های اسطورا هی داشته باشند و لی ایران بااین فرهنگ غنی نه!!!!!
  پاسخ:
  درود
  خوانندگانی همچون شما به ما دلگرمی می دهند
  سپاس از شما
  به امید کام یابی روز افزون برایتان
  باعرض سلام و خسته نباشید
  خواستم فقط این رو بگم کسانی که به تاریخ ایران افتخار میکنن کاملا دراشتباه هستن من به نظرم سلطان سلیمان خیلی نجیب تر و شریفتر از ایرانی ها بود چون کوروش با دختر خودش ازدواج کرد ازدواج بامحارم آزاد بود این مایه ی ننگه یا وقتی که اسلام خواست ایران رو فتح کنه ایرانی ها زنان خودشون رو جلوی سپاه اسلام لخت کردن تا مسلمونا نتونن حمله کنن یا وقتی که اسکندر به ایران حمله کرد پادشاه ایران فرار کرد و دخترای خودشو جا گذاشت این اند بی غیرتی هست پس لطفا عیب اینو اون نکنین
  پاسخ:

  درود

  دوست عزیز

  شما بر طبق چه سند و مدرکی ثابت می کنید که کوروش بزرگ با دختر خود ازدواج کرد؟آیا مدرک و سند گواه مند و منطقی و با ارزش و قابل استناد دارید؟

  اگر دارید در اختیار ما و دیگر رسانه های تاریخی بگذارید تا حقایق رشن بشود! و گنه کاران رسوا شوند.

  شمایی که می گویید سلیمان بهتر از کوروش بود،یا کوروش بزرگ را نمی شناسید و یا نمیدانید سلیمان کیست و چه کارهایی انجام داده و چه جنایاتی مرتکب شده!

  بعد شمایی که می گویید ایرانیان زنان خود را لخت کردند و به جلوی لشگر وحشی و خونخوار اعراب جاهل فرستادند، بهتر است بدانید که عمر و دیگر عرب های وحشی به زنان شوهر دار و دختران خود رحم نمی کردند و زنان دشمنان خود را حتی اگر شوهر داشته باشند حلال می دانستند و آنها را مانند مال و وسیله به غنیمت می گرفتند و یکی از وعده های فرمانده هایشان برای ترغیب آنها برای رفتن به جنگ زنان و دختران دشمنان بودند،پس لخت دیدن زنانی که به چشم غنیمت به آنها نگاه می کردند،نمی تواند باز دارنده آنها باشد،بلکه با این کار بیشتر ترغیب می شدند و روحیه می گرفتند.

  در مورد اسکندر هم به شما تحقیق و مطالعه بیشتر را پیشنهاد میکنم. بنده احساس می کنم شما خود هویت خود را گم کرده اید. باز هم میگویم شما اگر منبع و بن مایه و سند و مدرکی دارید که ندارید حرف شما را قبول می کنم و حاضرم مدارک شما را انتشار دهم.

  ندیده گرفتن حقیقت و بستن جشم بر روی واقعیت آن هم چیزی به روشنی روز کار خردمندانه ای نمی باشد.

  امیدوارم روزی چشمتان به نور حقیقت روشن شود و هویت خود را بیابیید.

  به امید کام یابی روز افزون برایتان

  سوشیانت

   


  سلامی دوباره
  شما اول مدارک خودتون رو رو کنید تا منم مدارکمو رو کنم.
  چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است همه میدونن درایران باستان ازدواج با محارم اشکال نداشت عمه مادر بود ازدواج خواهر برادری...من خودم ایرانی هستم نمیگم به فرهنگم احترام نمیزارم اما ازش دفاع هم نمیکنم چون خودش مایه ی ننگه اگر هم درمورد اقوام دیگه مثل اعراب توهین کنید نشانه بی فرهنگی شما هست یادمون نره همین کلماتی که داریم ازشون استفاده میکنیم برگرفته از زبان اعرابه ما به جز گچ پژ چیزی نداشتیم
  پاسخ:

  دوست ارجمند ، بن مایگان رد نکردنی همچون سنگ نبشته ها و نسک های کهن و باستانی و بازگویی‌های کهن‌نگاران در زمینه کهن نگاری ایران سپنتا هستی دارد که می توان از آنها بهره برد.

  شما که به پارسه و پرپولیس نزدیک می باشید می توانید با به کارگیری اندکی زمان به دیدار شکوه و بزرگی گذشته تان  بروید و سنگ نبشته های بسیاری را که بجای مانده را ببینید.

  بی‌گمان جای افسوس دارد که هنوز برخی از ما ها هتا نمی دانیم که با چه نویسه و دبیره ای می نویسیم.

  دوست گرامی اگر پژوهش نمایید آگاه می شوید که این نویسه‌ای که با آن می نویسید سراسر پارسی می باشد

  ویا در همین نوشتار همگی واژگان به کار رفته پارسی می باشد.

   نغز است بدانم از برای غزض ورزی می گویید و یا از روی آگاه نبودن که تنها گچ و پژ داشته ایم. می توانید یاری نمایید و بگویید چگونه یک نویسه تنها با بکارگیری 4 وات هستی داشته است؟

  جا دارد یاد آور شوم که نخستین دبیره بشری در ایران ( استان کرمان کنونی ) به کار گرفته شده است ، آن هم هزاران سال پیش و در زمانی که مردمان دیگر بیشترشان ددمنشانه می زیسته اند.

  آیا می توانید پاسخ دهید که چرا قرآن پس چیرگی وتازش  ددمنشانه  ‌به ایران به گونه نوشتار نوشته شده است؟ اندکی یاریتان نمایم، چون دبیره ای با این گستردگی نداشتند، برای اُستانش این جستار، نامه های و نوشتار هایی از زمانه پیدایش اسلام و پیش از آن مانده بجا است، میتواند دبیره نوشتاری آن  را با دبیره و نویسه پارسی همسنجی نمایید تا آگاه دوگانگی ها شوید.

  همین کروشی که شما به سادگی به آن بد زبانی می نمایید ، بر پایه پنداشت برخی از دینوران به مانند آقای طباطبایی که برای همگان نام آشنا می باشد از همان قرآن، پیامبر بوده و همان ذوالقرنین افسانه ای می باشد که با بررسی نسک سشان می توانید آگاه تر شوید.

  و یا اینکه چرا همه دبیران و کارگزاران پیشگاه اموی و عباسی ایرانیان بودند؟ چون تازیان دانش مایه و دانایی نداشته اند و نمی توانستند بنویسند.

  بی گمان داستان زایش عمر را می دانید؟! اگر نمیدانید با اندکی پژوهش می توانید از راستینگی های بسیاری آگاه شوید.

  بر همگان آشکار است که همسر کوروش بزرگ بانو کاساندان می باشد که ایشان دختر فرناسب و خواهر اوتاناسب بوده است، دستاورد پیوند زناشویی آنها 5 فرزند به نام های کمبوجیه، بردیا، آتوسا،آرتیستون و رکسانا می باشد.

  وانگهی درباره دشنام به  تازیان سوسمار خور و بی فرهنگی بنده باید بگویم همه چیزی که برایتان بازگو نمودم در قرآن، شگفتی دست نخورده مسلمانان هستی دارد که میتوانید زنان آنها را به دست برد بگیرید( سوره نسا آیه 24 ). بی فرهنگ کسی است که خرد نداشته باشد، راستینگی را ندیده بگیرد، گذشتگان خود را ارج نشناسد و به خود و نیاکان خود بد زبانی نماید. بی فرهنگ کسی است که از کسی که با جنایات هراس انگیز  و کشتار های ددمنشانه پدران و مادرانش را کشته ( سلیمان ) هوا خواهی نماید. این کار شما به مانند این می باشد که ما سال ها پس از این از صدام هواداری نموده و کارهای او را خوب بدانیم.

  چیزی که شما مایه شرمساری می دانید جهان و جهانیان به آن و به نیاکان تو می بالند ‌و برایشان بزرگداشت برگزار می نمایند، جهانیان بر این باورند که اگر پدران تو نبودند دانش و فن آوری آدمی سده ها دنبال تر از این چیزی می بود که اکنون هست.

  فرافکنی در برابر راستینگی کار آسانی است که شوربختانه امروزه بدست دشمنان کهن نگاری پر بار پهنه ایران زمین گسترش  پیدا کرده است.

  در پایان خرسند می شوم که واژگان تازی به کار رفته در این نوشتار را بازگو نمایید.

  به امید کام یابی روزافزون برایتان

  سوشیانت

  کوروش کبیر منشور اخلاق را نوشت. او سه فرزند داشت ۱- کمبوجیه۲- برودیا۳- اتوسا .بعد از مرگ کوروش. کمبوجیه شاه شد اوازترس اینکه بردیا حکومت راازش نگیرد بردیارا می کشد این قانون اول منشور اخلاقی .دومین قانون. کاهنان به کمبوجیه گفتند هرکس بااتوسا ازدواج کند حکومت وعمرش طولانی می شود پس کمبوجیه تصمیم به ازدواج با خواهرش اتوساشد این قانون دوم منشور اخلاقی است که اهورا مزدا به کووروش کبیر دستورداده!!! پارس لغب انها بود زیرا مثل سگ وقتی کسی از پیشش رد می شود پارس می کند. اریایی به معنی ولگرد کسی که جای مشخصی نداشته باشد. انوشیروان عادل عدلش در این بود که با دوتا از خواهرانش ازدواج کرد و خسروپرویز با مادر خود ازدواج کرد. این قسمتی از فرهنگ غنی وتمدن ایران و اجداد سردبیر بافرهنگ روزنامه کارون می باشد.
  حالا هی...پارسی پارسی کنید😏
  واما این
  مسابقه کوروش شناسی به مناسبت هفتم آبان

   7 سؤال از کوروش پرستان به مناسبت هفتم آبان 
  🔹🔹🔹
  1- سؤال مهم در مورد روز جهانی کوروش؟

  الف) چرا روز جهانی کوروش در هیچ یک از تقویم های سازمان ملل ثبت نشده و مردم جهان روز جهانی کوروش را نمیشناسند؟!!

  ب) آیا هر کسی بخواهد می تواند هر روزی را برای خودش روز جهانی اعلام کند؟!!
   
  ج) آیا دروغ گفتن کار خوبیست؟!!

  🔹🔹🔹
  2- سوزاندن مردگان زرتشی و آرامگاه کورش؟
   
  از آنجاییکه اصرار بر این است که بگویند کوروش یکتاپرست بوده لطفا به سؤالات زیر پاسخ دهید: 
  الف) زرتشتیان طبق آداب و اعتقاداتشان مردگان خود را می سوزانده اند اگر کوروش زرتشتی است، طبیعتا جسدش را سوزانده اند پس دیگر آرامگاه کوروش را از کجا پیدا کرده اید؟!!

  ب) ارتباط ضرب المثل "قبری که بالای سرش گریه می کنی مرده داخلش نیست" را با قسمت الف سؤال با رسم شکل توضیح دهید!!
   🔹🔹🔹

  3- یکتاپرستی کوروش؟
  کوروش در منشور حقوق بشر خود بار ها و بارها "مردوک" بت بزرگ بابل را ستایش کرده و میگوید با یاری او بابل را فتح کرده است؟

  الف) معنای کلمه یکتاپرستی را به صورت مختصر بنویسید!

  ب) پرستیدن "مردوک" بت بزرگ بابل توسط کوروش نشانه کدام یک است؟ شرک، کفر یا یکتاپرستی؟

  🔹🔹🔹
  4- منشور کوروش بر سر در سازمان ملل؟

  الف) از آنجاییکه به گفته باستان پرستان یک نسخه از  منشور کوروش را بر سردر سازمان ملل آویزان کرده اند لطفا یک عکس از این  سر در برای ما بیاورید!!

  ب) منشور را بر سردر سازمان ملل با چه چیزی آویزان کرده اند؟ چنگک، طناب یا چیز دیگری؟ لطفا نام ببرید!!!
  🔹🔹🔹
  5 - کوروش در تاریخ و ادبیات ایران؟

  الف ) چرا سعدی حافظ و دیگر شعرا نامی از کوروش کبیر نبرده اند؟ مگر او شخصیتی قابل ستایش و بزرگ نبوده است؟!

  ب)چرا حتی فردوسی که کتابش داستان شاهان است نامی از کوروش نبرده است؟
   فردوسی که از شاهان وحکومتهایی قبلتر از هخامنشیان وبعدتر از آنها نام برده است یعنی نمی دانسته کوروش چه کسی است؟ دریغ از یک بیت شعر!

  ج) بزرگی و عظمت کوروش نزد مردمان ایران؟
  در تمام ایران شخصی را پیدا کنید که نام پدر بزرگ یا یکی از اجدادش کوروش باشد! تا بزرگی، عظمت و شناخته شده بودن کوروش نزد ایرانیان ثابت شود!

  شخصی که به او ایرانی ستیز میگفتند  میگفت: شخصیت کورش به اندازه ای برای ایرانیان جدید و ساختگی است که نمی توان ایرانی هفتاد ساله ای را یافت که نامش کورش باشد. اگر شما نیز اعتقاد دارید این شخص ایرانی ستیز است در میان تمام دوستان و بستگان خود بگردید و شخصی را پیدا کنید که نام یکی از اجدادش کوروش باشد!!!؟
  🔹🔹🔹
  6- آثار حکومت افسانه ای هخامنشیان؟
  آثار امپراطوری روم در سراسر اروپا، در تمامی جزایر مدیترانه، در شمال آفریقا، در مصر و خاور میانه و ترکیه نشان از قدرت و فرهنگ و تمدن و هویت کهن این امپراطوری برتر دارد.

  آقایان کوروش پرست لطفا دست کم طویله ای از این سلسله ی قدرتمند هخامنشیانتان که مدعی زیر پرچم بودن 127 کشور مستعمره هستید، نشانمان دهید تا به این ادعای سراسر پوچ تان ایمان بیاوریم!!
  🔹🔹🔹
   7- هم زمانی کشف منشور کوروش، تغییر نام آرامگاه مادر حضرت سلیمان (ع) به آرامگاه کوروش، کشف و ترجمه کتابی به نام تاریخ هرودوت و... با هم و اینکه کاشفان اینها همگی انگلیسی تبار بوده اند نشانه چیست؟
  لطفا سعی کنید با خیال پردازی این موضوع را انکار کرده و بی ربط نشان دهید! هر چه خیال پردازی شما قوی تر باشد نمره بالاتری از سؤال کسب می کنید!
  : ✅بخش دوم گندم دادن کوروش به هرکس به اندازه خانواده ها:

  لطف کنند آقایان کوروش پرست بگن این دروغ شاخدار را از کجایشان در آورده اند!
  منبع آن را لطف کنید!

  🔹طبق الواح هخامنشی، آنها به هر کارگر و برده به اندازه ای جو میداده اند که از گرسنگی نمیرد

  و میزان آن 15 کیلو در ماه هست یعنی روزی نیم کیلو..

  لوحه‌های هخامنشی نشان می‌دهد که دستمزد یک برده برابر با دستمزد یک زن یعنی معادل با ۱۰ کیلو جو در ماه بوده است. در نتیجه می‌توان گفت که حقوق زنان هخامنشی با حقوق بردگان برابری می‌کرده است.

  زندگی یک کارگر ساده در ایران باستان یک زندگی پررنج و نیاز بوده است 


    📃 هینتس، والتر، داریوش و ایرانیان، ترجمه پرویز رجبی، تهران، ۱۳۸۷، صفحات ۳۴۷ و ۳۴۸ و ۳۵۱
  پاسخ:

  درود

   

  چـــــو ناکس به ده کدخــــــدایی کند

  کشـــــاورز بایـــــد گدایـــــی کنـــــد

   

  از آنروز دشمن بـــــما چیره گـــــشت

  که مـــــا را روان و خرد تیره گشـــت

   

  از آنـــــروز ایــن خـــــانه ویرانه شـــــد

  که نـــــان آورش مرد بیگانـــــه شـد

   

  به یـــــزدان که گـــــر ما خرد داشتیم

  کجـــــا این سر انجــــام بد داشتیم

   

  و کنون پاسخ پرسش ها

   

  نخست در مورد فرزندان کوروش دستاورد پیوند زناشویی کوروش و شهبانو کاساندان پنج فرزند به نام های کمبوجیه، بردیا، آتوسا،آرتیستون و رکسانا می باشد نه سه فرزند، بهتر است شما مقدار بیشتری پژوهش نمایید تا سطح آگاهی تان بالا برود.

   

  وانگهی در مورد ازدواج با محارم، این داستان ساخته کهن نگاران یونانی که دشمن درجه یک ایرانیان بودند ساخته شده، مهمترین ادعای یونانیان در مورد کمبوجیه،‌ این است که او نخستین کسی بود که با عمل خویدوده،‌ یعنی زناشویی با نزدیکان را انجام داده است،دقت نمایید که این داستان نقل شده یونانیان می باشد که بار ها و بارها از ایرانیان شکست خورده و دشمن ایرانیان بودند و بار ها غرور ملی آنها خرد شده و به بندگی ایرانیان در آمده بودند، شما یک سند گواهمند تاریخی قابل اتکا به مانند سنگ نگاره و یا سنگ نبشته اگر دارید ارائه دهید.

   

  در مورد پارس کردن سگ،صدای سگ پارس پارس نیست و پارس نمی کند بلکه عو عو می باشد صدای سگ عو عو و یا هاپ هاپ می باشد. ندانستن این حقیقت بسیار عجیب است.

   

  در باره ازدواج با محارم باید بگویم که از زمان حضرت آدم این امر رواج داشت و در دنیای آن زمان امری عادی بوده است، ازدواج با محارم بنا بر اقتضای زمانه بهتر از زنده به گور کردن فرزندان و تجاوز به محارم می باشد کما اینکه سند های بسیاری از اعراب در دسترس می باشد.

   

  پرسش های شماره دار

   

  1-با اندکی پژوهش و تحقیق در سازمان های بین المللی و انجمن های فرامرزی می توانید 29 اکتبر را که به پاس آزادسازی بابل به دست سپاه هخامنشیان (۲۹ اکتبر سال ۵۳۹ پیش از میلاد) و پایان دوران ستمگری در جهان باستان انتخاب شده‌است را بیابید و این پیشنهاد سازمان ملل می باشد و نه ایرانیان. در مورد دروغگویی نیز کمی به خودتان بنگرید.

   

  2-در مورد پرسش 2 و 3 ، آیا شما قرآن را قبول دارید؟البته که دارید از نگارش و گفتار هایتان می توان دین و شخصیت شما را حدس زد، در قرآن از پیامبری به نام ذوالقرنین یاد شده است،آیا شما مفسران قرآن را می شناسید؟البته که باید بشناسید چون دینتان را تفسیر می کنند، مولانا ابوالکلام محی الدین احمد آزاد ملقب به ابوالکلام آزاد نویسنده تفسیر ترجمان القرآن و سید محمدحسین طباطبایی ملقب به علامه طباطبایی نویسنده تفسیر المیزان و یا آیت‌الله محمد تقی مدرسی نویسنده تفسیر من هدی القرآن از تفاسیر شیعی قرآن به زبان عربی، محمد صادقی تهرانی نویسنده تفسیر الفرقان (الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و السنة) وهبه زحیلی رئیس گروه فقه مذاهب اسلامی نویسنده کتاب تفسیر المنیر و

  آیت‌ الله ناصر مکارم شیرازی در تفسیر نمونه از تفاسیر شیعی قرآن ، باید اینها را بشناسید و کتاب هایی که در مورد تفسر دینتان و قرآن معجزه جاوید دینتان نوشته اند را خوانده باشید، همه این روحانیون و علما که برخی نیز خارجی هستند همگی بر این عقیده استوارند که کوروش همان پیمابری است که در قرآن به ذوالقرنین از او نام برده شده است.

   

  حال پرسش من این است که آیا پیامبران مشرک و بت پرست بودند؟و یا آیا کاری بر خلاف خواست خدایشان انجام می دادند؟پرسشتان را نه به اختصار بلکه کامل و جامع با منابع دینی خودتان و کتاب آسمانی تان پاسخ دادم.

   

  3-در مورد منشور کوروش،کسی نگفته منشور کوروش بر سر در سازمان ملل آویزان است، این کار منطقی و صحیح نمی باشد که بخواهند چیزی که ارزش تاریخی دارد را در معرض گزند و نابودی بگذارند. بلکه کوروش بنیانگذار نخستین فرمان حمایت از حقوق بشر می باشد و بر همین اساس بر اساس بندهای استوانه کوروش حقوق بشر کنونی را نوشته اند.

   

  4-در مورد سعدی و فردوسی نیز کافی است شما مقداری سطح دانایی تان را افزایش بدهید، آنها تاریخ اساتیری و باستانی ایران (پیشدادیان و کیانیان) را نقل و بازگو می کنند و نه تاریخ نوین زمانه خود(هخامنشان و ساسانیان)جالب است که بدون داشتن اطلاعات جامع و کامل اظهار نظر می نمایید.در تمامی دنیا مانند ترکیه ، مصر ، یونان ، رم ، سوریه ، لیدیه ، لیبی و آسیای صغیر و آفریقا آثار و سنگ نگاره ها و سنگ نگاشته های بسیار فراوانی از دوران هخامنشیان به جا مانده است که کتمان آن صحت خرد را به سخره می گیرد، آثاری به مانند شهر زیرزمینی کشف شده در شهر ماردین واقع در منطقه جنوب شرقی ترکیه ،سنگ نبشته و سنگ نگاره های بدست آمده در سوریه و عراق کنونی ، اشیاء نوک تیز ؛ شبیه به چاقو  مشکوفه در آفریقا متعلق به زمانه هخامنشیان، تکوک شیر غران از آثار باستانی دوره هخامنشی در ایتالیا و یونان  و ده ها و صد ها آثار دیگر که اگر کسی نخواهد ببیند ، نمی بیند. لازم به یاد آوری است که از کوروش در تورات و انجیل و دیگر منابع کهن نام برده شده است و نمی تواند متعلق به 70 سال قبل باشد.

   

  5-از الواح بدست آمده از زمان های دور، هخامنشیان نخستین مردمانی بودند که حقوق بازنشستگی را معین نمودند، برای بازماندگان کشته شدگان در جنگ بر خلاف اعراب که آنها را به تاراج و یغما می بردند حقوق و ماهیانه تعیین نمودند و در زمانی که از کارگران برای ساخت و ساز اهرام ثلاثه مصر، دیوار چین و ... بردگی کشیده می شد به آنها مزد و حقوق می دادند. این اوج دادگری، انصاف و عدالت می باشد.

   

  حال به من بگویید عرب های نادان و جاهل و وحشی و ملخ و سوسمار خور در زمانی که پدران و نیاکان من در شهر های منظم و قانون مند و متمدن زندگی می کردند به دنبال چه بودند؟ به دنبال زنده به گور کردن دخترانشان ویا تجاوز به محارمشان و یا همسر دوستانشان و یا دزدی و قتل و راهزنی و کشتار های قبیله ای و زندگی خفت بار و پست و مشقت بار در زیر چادر و صحرانشینی ؟ در زمانی که ایرانیان قانون داشتند و قانون مند می زیستند در سرزمین اعراب دون مایه در  تمام زمینه ها به جای حق، باطل حاکمیت داشته است یعنی مردم بت پرستی می‏کردند و گذران زندگی آنها اغلب از راه چپاول و غارت اموال دیگران تداوم پیدا می‏کرد. افتخار و فضیلت‏های آنها در خونریزی بیشتر حمیت و تعصب کورکورانه و پایمال سازی حقوق دیگران خلاصه می‏شد. اموری چون قماربازی و شراب خواری و زنا و بی عفتی و... قبیح به حساب نمی‏ آمدند.

   

  حضرت علی(ع) در نهج البلاغه می‏فرماید: «شما ای جماعت عرب، بدترین آیین را داشتید و در بدترین آب و هوا زندگی می‏کردید. در میان سنگلاخ های خشن و مارهای سمّی به سر می بردید و آب گندیده می نوشیدید و غذاهای نامطلوب می خوردید. خون همدیگر را می ریختید و با ارحام قطع رابطه می‏کردید و در همه حال به بت پرستی و معصیت کاری مشغول بودید».

   

  امیر المومنین علی (ع) در جای دیگر می فرماید: «وضع مردم مضطرب و نگران کننده بود و بسیاری داعیه حکومت و سروری داشتند و وحدت مردم به تفرقه تبدیل شده بود و دائما در بلاء و گرفتاری و جهل به سر می بردند به طوری که دختران را زنده به گور می‏کردند و بت ها را می پرستیدند و با ارحام خویش قطع رابطه کرده و همدیگر را غارت می نمودند».

   

  به گواهی بسیاری از مورخان تعداد افراد باسواد و با فرهنگ در مکه و مدینه از تعداد انگشتان دست تجاوز نمی‏کرد و حتی خواندن و نوشتن مقارن ظهور اسلام در میان قریش رواج پیدا می کرد، حال اینکه پدران من قرنها قبل از این سواد و علم و دانش داشتند.

   

  و اما ازدواج در میان اعراب بدین گونه بود :

   

  1 ــ نکاح صحیح :

   

   این نوع ازدواج در میان بازماندگان حضرت اسماعیل (ع) واجداد پیامبر گرامی اسلام (ص )رایج بود

   

  و تنها ازدواج صحیح آن زمان بوده است . این نوع نکاح ، همانند ازدواج های شرعی امروزی بود که مردی پیش پدر دخترمی رفت و از وی خواستگاری می کرد وپدر دختر هم او را به عقد آن مرد در می آورد و خطبه عقد خوانده می شدو ازدواج صورت می گرفت .

   

   2 ــ نکاح استبضاع :

   

  نکاح استبضاع یعنی  مردی برای اصلاح نسل خویش ،همسرش را در اختیار بیگانگان ، مثلا بزرگ قبیله قرار دهد .

   

   3 ــ نکاح جمعی :

   

  در این نوع ، یک گروه مشخص چند نفری از مردان با یک زن ارتباط داشتند و اگر آن زن صاحب فرزندی می شد ،

   

  همه آن مردها را جمع می کرد و می گفت که این فرزند شبیه فلان کس  است ، پس فرزند اوست و آن مرد را به عنوان پدر آن بچه محسوب می کردند

   

  4 ــ   ازدواج پرچمداران ( صواحب الرّایات)

   

  زنانی در آن زمان در مکه زندگی می کردند  که بر سردر خانه هایشان « پرچم » نصب می کردند و این کار انها  این مفهوم را داشت که هر مردی می تواند با این ها ازدواج کند و ارتباط برقرار کند

   

  5 ــ نکاح  شغار:

   

  نکاح شغار به این صورت بود که یک مردی به مرددیگری می گفت که مثلا من خواهرم را به تو می دهم و مهریه اش این باشد که توهم خواهرت را به من بدهی و هیچ صحبت دیگری در میان نبود . این هم نوعی از ازدواج زمان جاهلیت

   

  عرب بود که مهریه  برداشته می شد و فرد هم باید عین همان کار را برای شخص مقابلش انجام می داد.

   

   6 ــ نکاح  مقت :

   

  این نوع ازدواج یعنی در تملک گرفتن همسر پدر .

   

  این نکاح بسیار مشکل ساز بود و به این صورت بود که اگر مردی از دنیا می رفت که چند همسر داشت ، پسر این پدر به مادر خودش کاری نداشت ، ولی بقیه همسران پدرش را به ارث می برد و یا مالکیت آنها را به دست می آورد که یا خودش می توانست با آنها ازدواج کند و یا آنها را به ازدواج مردان دیگر در می آورد ؛در صورتی که الان حکم اسلام این است که 3همسر دیگر پدر هم به زید محرم می شوند و حکم مادر را برای آنهادارد

   

  7ـــ نکاح بدل :

   

  در این نوع ازدواج  ، مرد متاهلی به مردمتاهل دیگری پیشنهاد می داد که زن هایشان را با همدیگر عوض کنند !

   حال شما با رسم شکل، نمودار، جدول و ذکر مثال برای خود این حقایق تلخ را حلاجی نمایید.

  به امید اینکه روزی نور حقیقت را ببینید

   

 • بابک خرمدین
 • درود
  سوشیانت عزیز
  مرسی که به این پیام ها جواب دادید و منطقی و با سند و مدرک جواب حرفشون را دادین . پاسخ هاتون کاملا قانع کننده و قابل فهم بود.متاسفم که هنوز کسانی مثل این افرادی که به تاریخ و هویت و پدرانشان احترام قایل نمی شوند وجود دارند.این ها وطن فروش و بی هویت هستند
  ممنون از زحماتی که می کشید
  سر بلندی ایران و ایرانی
  موفق باشید
  پاسخ:
  درود دوست گرامی
  سپاس از بینش و خرد شما
  به امید کامیابی روز افزون برایتان
  باعرض سلام
  شما اصلا مدارکی که اراءه میکنید معتبرنیستند وبه نظرم شما باید کمی بیشتر مطالعه کنید درباره زنده به گور کردن دختران عصر جاهلی باید بگم که این دوقبیله بودند که اینکارو انجام میدادن چون با یکدیگر دشمن بوده اند و نمیخواستند ناموس خودرا درصورت شکست از دست بدهند.واین کاملا حرف شمارا درباره ازدواج رد میکند هیچکس مثل اعراب غیرت نداشتند واین ازدواج ها در اروپا صورت میگرفتند شما اطلاعات خود را افزایش دهید مثلا یک کاهن به خسروپرویز گفته بود هرکس با این زن ازدواج کند موفق و باشکوه میشود وآن زن کسی نبود جز خواهرش که با آن ازدواج کرد...
  درایران باستان ادرار گاو را به عنوان شراب مقدس مینوشیدند.
  اصلا نژاد آریایی از کجا آمده بودند؟بدون اصل ونسب
  رحیم پوراصغری درباره ایران باستان کاملا توضیح داده میتوانید کیلیپش رو در نت سرچ کنید و  به ایران باستان افتخار نکنید بلکه مایه ی سرافکندگی هست.
  پاسخ:

  به کوروش به آرش به جمشید قسم 

  به نقش و نگار تخت جمشید قسم

   

  که ایران همی قلب و خون من است 

  گرفته ز جان از وجود من است

   

  بخوانیم همه این جمله در گوش باد… 

  چو ایران نباشد تن من مباد

   


  درود
  پس شما هم به تجاوز اعراب به نوامیس هم معترف هستید؛ چون فرمودید که از ترس هم دختران خود را زنده به گور می کردند!! بر کسی وحشی بازی و بی فرهنگی و عقب ماندگی اعراب پوشیده نیست در ضمن مدارکی که هم میگویید معتبر نیستند کتاب دینی تان و تفسیر های آن  و همچنین نهج البلاغه مولا علی(ع) می باشد.
  نمونه بارز وحشی گری و عقب ماندگی و شیطان صفتی اعراب در کار های داعش و طالبان نمود پیدا می کند از قرنها پیش سر مردمان بی گناه را بریده اند (عاشورای حسینی) تا زمان حال( عراق و سوریه)، سنگ مردمانی ا به سینه بزنید که ارزش داشته باشد، نه نژاد و مردمانی که به اولاد و خاندان پیامبر خود نیز رحم نکردند و همه آنها را شهید نمودند.
  و یا همین جنگ 8 ساله تحمیلی با عراق، این همه وحشیگری و جنایت و کشتار، بمباران شیمیایی و میکروبی و رادیو اکتیو ، و جنایات فراوان و وحشیانه در خرمشهر را شنیده اید(تجاوز به زنی که آو را لخت و عریان در خیابان آویزان کرده بودند) و شما باز هم از این اعراب متجاوز جانب داری می نمایید جالب می باشد با به جا ماندن این همه شهید و مجروح و شیمیایی و جانباز و ...
  حالا شما نمی خواهید ببینید و قبول کنید بحث جدایی دارد
  برای اثبات نوع ازدواج های رایج در میان اعراب می توانید کتاب «مرتضی مطهری- نظام حقوق زن در اسلام- صفحه 289-285 » را مطالعه نمایید.
  ازدواج در اعراب جاهلی!حتما بخونید خیلی جالبه
  زنان در زمان جاهلیت عرب ، با مردانی بغیر از همسر خود هم ارتباط داشتند البته با علم و آگاهی همسر و گاه هم به همسری چند مرد در میآمدند .
  بطور کلی حدود 7 نوع ازدواج در میان آنان رواج داشت . ازدواج از نوعی که امروزه ما آن را شرعی میدانیم نیز بود اما فقط در میان پیروان دین حنیف وآیین حضرت ابراهیم (ع) رایج بود . 
  غیر از این نوع ازدواج صحیح ، ازدواج استبضاع ، ازدواج جمعی ، ازدواج صواحب الرّایات، ازدواج شغار ، ازدواج مقت ، ازدواج بدل ، در میان اعراب جاهلی وجود داشت که نبی مکرم (ص) بر اساس دستور وحی آنها را به دو ازدواج محدود نمودند .«قرآن کریم»
  شما باید شهید مرتضی مطهری و یا قرآن مجید را قبول داشته باشید، این هم از منابع دین خودتان.
  و یا میتوانید کتاب تاریخ تحلیلی اسلام،‌ محمد نصیری؛ حقوق زن در اسلام  را مطالعه نمایید.
   فکر کنم فیلم حدیثی که نقل می کنند هر کس ادرار پیامبر اسلام (ص) را بنوشد گرسنه و تشنه نمی شود را دیده باشید و یا شنیده باشید (این دلیل بر موافق بودن بنده  با این حدیث و نقل کننده آن نمی باشد) فکر  کنم شما مسایل را با هم درآمیختید
  نظر هر کس ویژه خودش می باشد و نمی شود نظر کسی را به کس دیگر تحمیل نمود، دقیقا همین جا نقطه تفاوت دیدگاه ما و شما ها می باشد، اجبار واختیار.
  وطن فروشان زیاد می باشند.شنونده باید بتواند از خرد و هوش خود بهره بگیرد و خوب را از بد تشخیص دهد.
  ما به پدران و نیاکان پر آوازه خود می نازیم و می بالیم و شما به پیشینه اعراب ببالید.
  شما به راه خود بروید و ما هم به راه خودمان برایتان در راه تان آرزوی موفقیت دارم
  جنگ هفتاد و دو ملت هم را عذر بنه
  چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند

  با سلام
  ابتدا تشکر فراوان برای پاسخ مستند به نظرات سحر خانم
  لازم است از ایشان بپرسیم چرا این همه نسبت به ایرانی و آریایی و فرهنگ و تاریخ این سرزمین نظر بد دارند شاید خود را ایرانی نمی دانند یا واقعا ایرانی نیستند راستش من خیلی ها را دیدم که به اصطلاح غربزده اند و به دلایل شکست در زندگی و نا امیدی تقصیر را به گردن قومیت یا سرزمین مادریشان و مردم کشورشان می اندازند و از کشورهای پیشرفته علمی و صنعتی خوششان میآیند اما تا به حال عربزده یا عشق عثمانی ندیده بودم  لازم است بگوئیم در این سریال حریم سلطان تاریخ تحریف شده و ناکامی های سلیمان در حمله به ایران همچنین جنایتهایش 
  نشان داده نشده و از او یک پادشاه دادگستر و خوب .....ساخته شده است . سحر خانم  اگر کمی وقت داشته باشید  و چند کتاب معروف تاریخی که تعدادشان از انگشتها دست کمتر است و تمامی تاریخ جهان از چند هزار سال قبل تا به امروز دراین چند کتاب گردآوری شده را مطالعه بفرمائید همه چیز را متوجه می شوید از کورش گرفته تا 
  یونانیان و انوشیروان خسرو پرویز و شاه اسماعیل و سلطان سلیمان و..... فقط خواهشا مثل کسانی که فیلم ۳۰۰ را ساخته اند ویا همین سریال حریم سلطان  نباشید 

  پاسخ:
  درود
  سپاس از شما
  بی گمان همان گونه که شما گفتید می باشد
  به شما بابت بینش و خردتان شادباش می گویم
  دیدگاه های شما مایه دلگرمی می باشد
  کامیاب و کامروا باشید
  به امید کامیابی روز افزون برایتان
  سلام،من واقعا نمیفهمم چرا سحرخانوم انقدر از عرب های جاهل دفاع میکنن؟زنده به گور کردن دخترا تو قرآن هم اومده که کار زشتی بوده اونوقت ایشون این کار زشت رو توجیه میکنن که بخاطر غیرت عربه؟جالبه...
  پاسخ:
  درود
  برای بنده هم شگرف می باشد
  امید دارم روزی چشمانشان و خردشان با راستینگی آشنا شود
  کامیاب و کامروا باشید
  از پیوند زدن بین اسلام وعرب زدگی آدمهایی مثل سحر خانوم درمیاد که دینداری رو حمایت چشم بسته از اعراب میدونه درصورتی که از اسلام عربی چیزی غیر از داعش به وجود نمیاد خود خداوند نظرش در مورد اعراب اینه اگه قران رو خونده باشن سوره ی توبه آیه97 بهمنفق بودن ونفاق کفار اعتقاد داره


  چنان که خداوند در قرآن کریم سوره توبه آیه 97 می فرماید :

  {الأَعْرَابُ أَشَدُّ کُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلاَّ یَعْلَمُواْ حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللّهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ}


  (عربهای بادیه نشین کافرتر و منافق تر از دیگرانند و به بی خبری از احکامی که خدا بر پیامب

  پاسخ:
  درود
  سپاس از شما
  به شما بابت خرد بیدارتان شادباش می گویم
  براستی اینچنین که می فرمایید می باشد
  امید دارم همه ما روزی نور اهورایی را به درستی ببینیم
  به امید کامیابی روز افزون برایتان

  سلام.من یک ایرانی هستم و به ایرانی بودن خود میبالم.ولی با مطالعاتی که کردم هیچ دینی را کامل تر از اسلام ندیدم.
  اینکه چرا اسلام در عربستان ظهور کرد علتی جز این نداشته که  تا جایی جاهل وجود نداشتن باشد نیازی به معلم نیست. تاریکی و ظلمت نور میخواهد.
  گر چه همین مردم جاهل که قبل از پیامبر صلوات الله علیه واله. در اوج جهل و نادانی بودند هنوز هم قریب به اتفاق همان جاهلانه به ظاهر دین دار هستند.
  وفق احادیثی که از امامان  ما علیهم اسلام هست،در آخرالزمان ایرانیان پاسداران راستین دین خدا هستند.

  پاسخ:
  درود
  سپاس از  شما
  به امید کامیابی روز افزون برایتان
  با سلام
  سایت زیبا و بسیار پر محتوایی دارید
  به امید پیشرفت روز افزون سایت  زیبایتان

  پاسخ:
  درود
  سپاس از  شما
  خوانندگانی همچو شما مایه دلگرمی می باشد
  به امید کامیابی روز افزون برایتان
  حال کردم وقتی که پاسخهاتو شنیدم الان باید چیکار کنیم با یک ساعت زنگ تاریخ تحریف شده تو مدارس با قهرمانهایی که نباید اسمشونو بدونیم و قهرمانهای جعلی که به خردمون میدن نواب صفوی اعدام انقلابی میکنه؟ اما حسن صباح تروریست بوده ؟ مااز خود بیخود شده ایم دارن خوب رو ما کار میکنن فقط باید چشم باز کرد همه چی وارونه شده میهن پرستی جرم شده بیگانه پرستی عرش علا دست یافتن به بهشت غرق در خرافه شدیم خدایا کمک کن
  پاسخ:
  درود
  سپاس از  شما
  خوانندگانی همچو شما مایه دلگرمی می باشد
  به امید کامیابی روز افزون برایتان
 • برنامه نویسی اندروید
 • باسلام
  ممنون از پستهای خوبتون.
  پاسخ:
  درود
  سپاس از  شما
  خوانندگانی همچو شما مایه دلگرمی می باشد
  به امید کامیابی روز افزون برایتان
  با سلام.می خواستم بگم که همه ی ملل جهان برای خود تاریخ دارند که نشان دهنده ی جایگاه اون ملت در ادوار گوناگونه  جه برسه به ترک ها که یکی از بزرگ ترین ملل تاریخ بشرهستند وحتی ما تو ایران هم ترک داریم این نشان نفوذترک ها در ایران هم هست.وهمه ی ملت ها حق دارند والبته وظیفه دارند که دوران شکوهشون رو به تصویر بکشن وبه اون افتخار کنند وسایر ملل نیز باید به اون احترام بگذارند در غیر این صورت کمبود خودشون و ضعفشون رو نشون می دن و نشون می دن ظرفیت شنیدن بزرگی ها وشکوه سایر ملل رو ندارند.حرف های شما هیچ مفهومی نداره ترک ها هم مانند سایرملل از گذشتشون فیلم میسازن تا از ابهتشون برای دنیا بگن اگر شما نمی تونید قدرت وشکوه یک ملت رو ببینید این سریال رو دنبال نکنید چرا با حرفاتون مردم رو مریض می کنین.درضمن بزرگی یک ملت به وسعت تفکراتشونه مانند انگلیسی ها که بزرگ ترین امپراطوری جهان را داشته اند و الان قدرت برترجهان تو هرزمینه ای هستند اما به تاریخ همه ی ملل احترام می ذارن و هرگز بی خودی خودشون رو نمی گیرن.
  پاسخ:
  درود 
  دوست ارجمند به شما پیشنهاد می دهم که یک بار دیگر ریزبینانه این نوشتار را بخوانید تا از انگیزه و آرمان آن آگاه شوید. زمینه و جستار نوشتمان با آنچه شما می اندیشید ناسازگار می باشد.
   به امید کامیابی روز افزون برایتان

  ارسال دیدگاه

  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
  تجدید کد امنیتی
  تحلیل آمار سایت و وبلاگ