ابزار هدایت به بالای صفحه

تارنمای تخصصی تاریخ ایران

راه در جهان یکی است و آن راه ؛ راستی است

تارنمای تخصصی تاریخ ایران

راه در جهان یکی است و آن راه ؛ راستی است

اسلایدر

جنگ دریایی سالامیس

سوشیانت | چهارشنبه, ۱۸ بهمن ۱۳۹۱، ۱۱:۴۹ ق.ظ | ۳۲دیدگاه

تحریفی دیگر با

300 rise of an empire (2014)

 

همانگونه که می دانید جنگ های بسیاری میان ابر قدرت های باختر و خاور در جهان باستان رخ می داده که این نبرد ها میان تنها ابر نیرو خاور  ایرانیان و نیرو های  باختر که رومیان و یونانی ها بودند انجام می شد،که ایرانیان بسیاری از این نبرد ها را با هوش و فرهوشی فراوان خود و با آفریدن شگرد های گوناگون جنگی به سود خود پایان می دادند.این نبرد ها با دلاوری های سردارانی همچون سورنا ، زوپیر ، آریوبرزن و . . . با پیروزی ایرانیان همراه می شد.نبرد ترموپیل نیز یکی از آن نبرد ها بوده که ایرانیان توانستند به رهبری پادشاه ایران،خشایارشاه بر یونانیان چیرگی پیدا کرده و آتن را بدست آورد،این نبرد در تنگه ترموپیل که میان کوهی بلند و دریا (باتلاق ها) جا داشت رخ داد، پهنای ترموپیل به اندازه‌ای بود که تنها یک ارابه میتوانست از آن بگذرد . ایرانیان برای ردشدن از تنگه داردانل که به هلس پونت شناخته شده بود پلی از کشتی ها بر روی دریا ساختند و توانستند در زمان 7 شبانه روز پا به اروپا بگذارند که خود این کار یکی از عجایب نبرد های دوران باستان می باشد و برای آدم امروزی هم کاری دشوار است که بتواند چندین کشتی را در کنار هم گونه‌ای ایستا داشته باشد که ارتش سواره بتواند از روی آن گذر کند. مردونیه سردار بزرگ ایرانی داماد داریوش بزرگ که نزد یونیان مردونیوس پرآوازه بود یکی از فرماندهان سپاه ایران در نبرد گفته شده می باشد.

این نبرد همان نبردیست که باخترها(غربی)  در پیگیری  دستکاری زنجیره وار کهن نگاری به سود خود رُخشاره (2006) : 300 را با برگرفته از ان ساختند که نبودن آگاهی رسانی ما ایرانی ها از کهن نگاری و فرهنگ خود و نبود شناخت و نبود آگاهی در برابر پدران و نیاکانمان و همچنین ارائه ندادن فرهنگ پر بار و کهن ایران زمین به جهانیان یکی از انگیزه‌های بنیادی ساخت و پخش و باور نمودن پندارات(تخیلات) این رُخشاره خرافاتی به جای راستینگی شده است.

اگر در زمان ساخت آن رُخشاره ما هم برای کهن نگاری گذشته ی خود در انجمن‌های فرامرزی ،مقاله مینوشتیم و یا رُخشاره گواه‌مند می ساختیم ،آن رُخشاره موهن پیروزی بدست نمی آورد که پس از گذشت چند سال باختری ها به اندیشه ساخت بخش دوم آن رُخشاره بیافتند و بخواهند یکی دیگر از نبرد و پهلوانان استوره ای میهن را به چالشی دگرگون شده بکشند.

در زمانی که زنان در بازارهای آتن و یونان همچون کالا داد و ستد می شدند و  بهره ابزاری تنها برای خواست جنسی مردان داشتند،در دولت پارس رخدادها این گونه نبود و زنان در رده‌های بالای مردم هم، بر پایه سزاواری خود بودند ، که از این دسته زنان می توان از آتوسا ، آرتا دخت ، یوتاب ، زر بانو و . . . نام برد.اما‌در این نبرد جهان انگشت به دهان و مات توان نمایی یکی دیگر از شیر زنان این دیار‌شد و آن تن کسی نبود جز دریا سالار آرتمیس .

نگاره به نمایش در آمده در رخشاره نکوهیده

چهره راستین خشایار شاه

نغز است بدانید نگاره‌ به نمایش در آمده از خشایار شاه در این رُخشاره با نگاره راستین وی بسیار بسیار ناهمسان می باشد،بی‌ گمان این کار از روی آگاهی بوده و آرمانی را دنبال می کردند و آن آسیب رساندن به نیکنامی پادشاهی بوده که باختری ها را به زانو در آورده و با توانمندی بر سرزمین‌های فراوانی فرمان روایی می کرده.حال برای شما نگاره به نمایش در آمده در این رخشاره،و نگاره راستین وی را میگذارم تا دستکاری راستینگی در این رخشاره را با آنچه که به دست سنگ نگاره های به جای مانده از زمان هخامنشیان یه دست ما رسیده  هم‌سنجی کنید.گویی خشایار شاه می دانسته که روزی مردمان باختر زمین از روی رشک و کین می کوشند تا در برابر او کارشکنی های گوناگونی انجام دهند و از خود نگاره ای را همچون گواه و مدرک‌به جا گذاشته است تا جهانیان چهره درست او را ببینند.

راستینگی خشایار

روایت های این نبرد

نفرات ارتش ایران را مورخان یونانی به خصوص هردوت تا دومیلیون و ششصد هزار (2.600.000)تن نوشته اند! و نیرو های ارتش یونان طبق نوشته ی تاریخ نگار یونانی پوسانیاس، یازده هزار و دویست (11.200) تن نقل شده است .

حال دو فرضیه وجود دارد: 1- تعداد نفرات ذکر شده را واقعی بدانیم. 2- آمار نقل شده را اشتباه یا تحریفی هدفمند در نظر بگیریم.

نگارنده بر این عقیده می باشد که ،در 2500 سال پیش اگر خشایار شاه توانسته باشد 2،600،000 سرباز را تحت یک لوا متحد کرده باشد که این امر برای بر جمعیت ترین کشور  های امروزی مانند چین و هندوستان هم امری نا ممکن می باشد،چگونه از لشکری 11000 نفری شکست خورده و متلاشی شده است، یعنی هر سرباز یونانی توانسته 236 مرد پارسی را بکشد!

بر طبق فرضیه دوم اگر این آمار اشتباه نقل شده باشد مطمئنا هدفمند بوده و هدفی بر ضد تاریخ ایرانیان را دنبال میکند،در آن روزگار همانطور که تمام مورخان نقل کرده اند نیروی دریایی هخامنشیان بی رغیب بوده و قوی و مجهزترین نیروی زمان خود بوده است. چگونه یونانی ها می توانند با تعداد انگشت شماری قایق و کشتی بر بزرگترین نیروی دریای آن زمان فائق آمده باشند.اگر ارتش ایران 2،600،000 داشت به چند کشتی نیازمند بود تا نیروی خود و تدارکات مورد نیاز را جابه جا کند.

اگر انسان ورای حس وطن پرستی و میهن دوستی فقط با عقل و خرد خود به این آمار ذکر شده و قدرت دو طرف و تاریخی که به یونانی نقل شده تامل و فکر کند میتواند تحریف صورت گرفته را متوجه شود.

لغت نامه دهخدا 

آرتمیس: گوینده راستی, نام دریاسالار زن.
برخی از دور اندیشان نام آرتمیس را ایرانی نمی پندارند و بر این باورند که این نام پارسی نیست و یونانیست اما روشنفکران حقیقی با نیک اندیشی این نام را پارسی گفته اندو هیچ جایی برای شک و دودلی را به دگر اندیشان نداه اند .

و اما در مورد نبرد فوق ، مدارک نبرد سالامیس متأسفانه یکطرفه‌است زیرا هر چه ما در بارهٔ این جنگ می‌دانیم مطالبی است که هرودوت تاریخ‌نویس یونانی ذکر کرده‌است و در مدارک شرقی کلمه‌ای وجود ندارد. پس از نبرد ترموپیل و تسخیر آتن توسط خشایارشا در واقع جنگ ایران و یونان خاتمه یافته بود و جنگ دیگری در حقیقت هیچ ضرورتی نداشت چرا که نیروی دریایی ایران در آن هنگام بر دریاها مسلط بود.

پس از شنیدن خبر تسخیر آتن توسط خشایارشا، یونانیان اقدام به مشورت نمودند یکی از بزرگان آتن به نام تمیستوکلس معتقد بود که در جزیره سالامیس به دفاع بپردازند اما سایر یونانیان می‌گفتند این کاری بیهوده است که برای دفاع گوشه‌ای از کشوری جانبازی کنند که قلبش آتن هم اکنون در دست دشمن است و جهازات باید در دریا برای دفاع از پلوپونس بکوشند. تمیستوکلس که دید نمی‌تواند نظر خود را به دیگران بقبولاند، نامه‌ای به شاه ایران نوشت و خود را از طرفداران ایران نشان داده گفت که چون یونانیان قصد فرار دارند، وقت آن است که سپاه پارس آنان را یکسره نابود کند. خشایارشا پیغام را راست انگاشته، ناوگان مصری تحت فرماندهی ایران جزیره پنسیلوانیا را تسخیر کرد. یونانیان در جزیره سالامیس گیر افتادند و لذا گفتند «یا باید در همین جا مقاومت کنیم یا نابود شویم» و این همان چیزی بود که تمیستوکلس می‌خواست.

مخالفت آرتمیس

آرتمیس ساتراپ زن کاریا به گفتهٔ هرودوت تنها کسی بود که قبل از جنگ با شرکت ایران، در این جنگ مخالفت کرد. قبل از شروع جنگ دریایی سالامیس، خشایارشا از همهٔ امیران محلی و فرماندهان دریایی نظرشان را راجع به جنگ دریایی خواسته بود. پاسخ‌ها تماماً در تأیید جنگ دریایی با نیروی دریایی یونان بود، مگر نظر آرتمیس، او گفت «من که در تمامی نبردهای شاه به لحاظ شجاعت و فداکاری از احدی کمتر نبوده‌ام، عرضم این است که نیروهای خود را بی‌جهت تلف نکنید و از رزم دریایی احتراز جوئید زیرا یونانیان در کار دریا برتری دارند. چه الزامی در این کار است؟» اما فرمان شاه بر آن شد که رأی اکثریت به کار بسته شود و خود شاه شخصاً ناظر جریان جنگ باشد. با شروع جنگ آرتمیس نیز علی‌الرغم مخالفت اولیه، فرماندهی پنج کشتی جنگی را برعهده گرفته و در نبرد شرکت کرد.

نیروی دریایی ایران برخلاف کشتی‌های یونانی که آرایش صف را اختیار کرده بودند به دلیل تنگی جا بطور ستونی اقدام به حمله کرد و ناگهان زیر آتش نیروهای دشمن قرار گرفت. جنگ تا شب ادامه داشت و در این جنگ بیش از نیمی از کشتی‌های ایران و دو سوم کشتی های یونان نابود شدند و لذا سپاه ایران اقدام به عقب نشینی کرد. یونانیان که ابتدا متوجه پیروزی خود نشده بودند در صبح روز بعد با شگفتی دیدند که از کشتی‌های ایرانی خبری نیست! تمیستوکلس بعد از این پیروزی گفت «حسادت خدایان نخواسته که یک شاه واحد بر آسیا و اروپا حکمرانی کند

در این زمان خشایارشا نگران این موضوع شد که یونانی ها پلی که از آسیا به اروپا ساخته بود (هلس پونت) را نابود کنند و لذا اقدام به مشاوره با سرداران خود نمود. نظر مردونیه این بود که خود وی با تعدادی سپاهی برای تسخیر کامل یونان در این سرزمین باقی بمانند و خشایارشا با سربازانش به آسیا برگشت.

نظر به این موضوع که چرا یونانی ها پل را نابود نکردند باید گفت که در آغاز چنین تصمیمی داشتند ولی آریستید گفت که اگر ما پل را نابود کنیم خشایارشا با تمام قوا حمله می کند و اینقدر پافشاری می کند که احتمال زیاد فتح نصیبش می شود. پس به این دلیل پل نابود نشد و اکثر سپاه ایران به آسیا بازگشت و مابقی در اروپا تحت فرمان مردونیه ماندند تا جدال پلاته.

 

 

 

 

دریافت

 
منابع :
 1. زرین کوب، عبدالحسین . تاریخ مردم ایران. تهران: انتشارات امیر کبیر، ۱۳۶۴
 2. هرودوت. تواریخ. تهران: انتشارات فرهنگستان ادب و هنر ایران، ۱۳۵۶
 3. تاریخ ده هزار ساله ایران نوشته عبدالعظیم رضایی
 4. کوروش بزرگ اثر ژرار اسرائل ترجمه مرتضی ثاقب
 5. از کوروش تا پهلوی اثر دکتر حکیم اللهی
 6. پیرنیا, حسن . ناریخ ایران باستان

 

مطالب مفید برای شما :

بازخوانی دروغ 2300 ساله

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

بخش چهارم

بخش پنجم

 

 

دیدگاه (۳۲)

 • سید میلاد موسوی
 • درود فراوان؛
  امیدوارم حالتان خوب و زندگی به کامتان باشد؛
  حتما به ما هم سر بزنید، و اگر مایل به داد و ستد پیوند بودید آگاهمان کنید؛
  شاد باشید؛
  بدرود.
  iPendar.Blog.Ir
  پاسخ:
  سپاس دوست عزیز
 • سید میلاد موسوی
 • درود؛
  وقت بخیر؛
  اکنون در این فیلم تازه؛ مثلا می خوان بگن که برتری با یونان بوده؟
  پاسخ:
  هنوز داستان فیلم با جزئیات منتشر نشده
  ولی مربوط به جنگ آرتمیس است.
  نمیتوان پیروزی یونان را نشان چون همه ی منابع غربی پیروزی ایران را ثبت کردند.
  اما در تلاشند پیروزی ایران را نوعی نا برابری یا ظلم و کشت کشتار مردم نشان داد
 • سید میلاد موسوی
 • در جدال پلاته، چه روی داد؟
  پاسخ:
  به زودی متنی کامل درباره پلاته منتشر میکنیم

  به صورت مختصر میتوانید از ویکی پدیا استفاده کنید

 • سید میلاد موسوی
 • چند تارنمای سودمند برای شما و بینندگان:
  forum.pacyrus.com
  persepolis3d.com
  savepasargad.com
  persepolis.ir

  پاسخ:
  سپاس دوست عزیز
  مطالعه میکنیم
 • سید میلاد موسوی
 • جنگ پلاته رو که خواندم، بسیار افسوس خوردم؛ درسته که در این جنگ بدبختی آوردیم و اسب ماسیس تیوس (سردار ایرانی) در حین نبرد زخمی برداشت و سوار خود را بر زمین زد، ولی چگونه با 300 هزار نتوانستند جلوی 110 هزار نفر ایستادگی کنند؟
 • محمد حسین خانی کوثرخیزی
 • جواب من اینه:

  ما راست یار و دلبر تو مرگ و جسک می‌خور
  هین کز دهان هر سگ دریا نشد منجس
  غزل 1211 دیوان شمس
  پاسخ:
  بسیار عالی
  از شما بابت اطلاع رسانی تان سپاس گزارم
 • مهرک هنرمند
 • آن میوه‌ی بهشتی کامد به دستت ای جان
  در دل چرا نکشتی از دست چون بهشتی
  --------------
  تاریخ این حکایت گر از تو باز پُرسند
  سرجمله‌اش فروخوان از میوه‌ی بهشتی

  آیا در همین جنگ بود که خشایارشاه آتن را به آتش کشید و باعث تنفر یونانیان از ایرانیان و فکر انتقام شد، و در زمان اسکندر این انتقام عملی شد و تخت‌جمشید به اتش کشیده شد؟ آیا این واقعه درست است؟
  در مورد مقابله با عملکرد منفعت‌طلبانه‌ی غربی‌ها، فکر نکنم راه حلّ، داشتن اطلاعات ایرانیان باشد. البته اینکه ایرانیان از گذشته‌ی خود اطلاع داشته باشند بسیار خوب است، ولی غربی‌ها با تعریف الگوهای جهانی به نفع خود توانستند بر دنیا چیره شوند.
  مثلاً همین سینما که آنرا هنرهفتم نامیدند. با صادر کردن این الگو، هنر را بطور کامل به نفع خود مصادره کردند. در اولین قدم، هنرمندان خود را نابغه نامیدند. با این کار راه برای تحریف باز شد. یعنی بتهون را بجای هنرمند، نابغه خواندند تا راه برای ادامه باز شود. سپس کلمه‌ی آرتیست (که معنای اصلی ان هنرپیشه است) را جایگزین هنرمند کردند. بتهون و گوته، حافظ مطالعه میکردند. تا جایی که گوته خود را وام‌دار حافظ می‌دانست. (یعنی راه ایشان در برخورد با روند زندگی، یکی‌ست. بتهون همان را می‌گوید که حافظ و داوینچی می‌گویند و زندگی می‌کنند، در حالیکه رابرت دنیرو هیچ ربطی به این موضوعات ندارد). (بتهون و داوینچی و حافظ و مولوی همان را زندگی میکنند که میگویند و همان را میگویند که زندگی میکنند، در حالیکه رابرت دنیرو فقط جلوی دوربین با دیگران کمی فرق دارد. این تفاوت هم فقط در عملکرد بازیگریش است که سلیقه‌ای‌ست. در باقی زندگی یکی‌ست مثل همه. ولی بتهون اینگونه نیست، تا جاییکه همه‌ی صاحبنظران غرب اعتراف میکنند که اگر کسی از زندگی بتهون و تفکرات عملی او در زندگیش بطور کامل آگاه نباشد هرگز نمیتواند معنا و مفهوم آثار او را دریابد) خوب حالا هم بزرگان هنر خود را حفظ کردند و هم معنای هنر را به نفع خود مصادره کردند. وقتی خودشان می‌خواهند یک اثر هنری فاخر بشنوند فستیوال بتهون راه می‌اندازند، ولی برای صادرات خود به کشورهای دیگر مایکل جاکسون را می‌فرستند. وقتی تکنولوزی (سینما) را بعنوان هنر قبول کنید، دیگر نمی‌توانید جلوی سوءاستفاده را بگیرید. حتی اگر بخواهید در این زمینه با آنها رقابت هم کنید، باید بروید در زمین آنها (یعنی اسکار). به این ترتیب همه چیز دست آنهاست.
  راه مقابله با اینگونه از هوش، تن دادن به آن نیست. اطلاعات هم چیز خوبی‌ست ولی نمیتواند کاری از پیش ببرد. شما فرض کنید همه‌ی ایرانیان از تاریخ ایران باستان خبر دارند و هر ماه چندین مقاله و کتاب و .. در اینباره منتشر کنند. یک فیلم مهیج کار همه را یکسره میکند.
  چاره‌ی کار خیلی ساده‌تر از اینهاست. ولی نیاز به انصاف "درون‌جامعه‌ای" دارد، که متاسفانه ایرانیان فاقد آن هستند.
  بطور خلاصه اینکه؛ باید در درون جامعه، معیارهای تدوین شده که در دوره‌های تکامل بشریت تدوین شدند پذیرفته شود، تا بر اساس این معیار افراد توانا در هنر دارای امکان عمل شوند، در ادامه حمایت از این افراد اعمال شود، و سپس خواهید دید که این افراد توانا در مقابل افراد توانای غربی چگونه ایستادگی کرده و جلوی تحریف‌های تاریخی و علمی و ... را که توسط تکنولوژی‌ای به نام هنر ارائه میشوند، به راحتی میگیرند.
  مثال؛ اگر فکر کنید که هنر همین قدر پدیده‌ی بی‌ارزش و سهل‌الوصولی‌ست که آواز خواندن و نواختن یک یا چند ساز، هنر است، و افرادی مانند آقایان محمدرضا شجریان و محمدرضا لطفی و حسین علیزاده چون آواز می‌خوانند و ساز می‌نوازند، هنرمند هستند، پس به همین راحتی تار ایرانی به نام آذربایجان سند می‌خورد.
  حالا همه در مقابلم جبهه می‌گیرند که؛ اووووو... این شخص خود را .... چنان است و چنین است ................................. می‌گوید محمدرضا شجریان هنرمند نیست........... ولی نمی‌دانند که وقتی در اتاق کار آقای محمدرضا لطفی (که انصافاً از همتایان خود محجوب‌تر بوده و عملکرد بهتری دارد) با ایشان بحث آهنگسازی بر اساس معیارهای تدوین شده و تعریف شده را پیش گرفتیم، در کوتاهترین زمان این بزرگوار اعتراف به آهنگساز نبودن خود کردند. چرا؟ چون اول اینکه؛ ایشان کاملاً بر این امر (آهنگسازی چیست و آهنگساز کیست) واقف هستند، و دوم اینکه؛ در مقابل خود شخصی را دیدند که 30 سال از 37 سال زندگیش را صرف هنر کرده (بدون هیچ جیره و مواجبی). اینجا انصاف کار را درست پیش برد. انصافی که برای سالها تحقیق و آزمایشات گوناگون و تنهایی و کنج خلوت، روز تا شب و شب تا روز به اندیشه نشستن و بی‌پولی و عذاب و تحقیر شدن توسط همین افراد جامعه که مدعی ایرانی بودن هستند، ارزش قائل شد و رای بر صداقت داد. حالا چه کسی‌ست که حرف آقای لطفی را در مورد خودش بپذیرد! معلوم است؛ هیچکس
  این همان مشکلی‌ست که همه ادعای یافتن و برطرف کردنش را دارند
  پاسخ:
  درود
  1.در مورد آش زدن آتن روایت های گوناگونی وجود دارد:الف)آتن در طی جنگهای داخلی یونانیان آتش زده شد. ب)آتن در گیر و دار جنگ با ایرانیان توسط یونانیان برای بالا بردن انگیزه و ایجاد حس انتقام جویی و وطن پرستی توسط خودشان به آتش کشیده شد . ج)به تلافی به آتش کشیده شدن سارد توسط یونانیان به دستور خشایار شا آتش زده شد.در این مورد گزینه الف عقلانی تر می باشد
  2.در مورد اطلاع رسانی نگارنده هم نمیگوید صف دانستن ایرانیان بس می باشد بلکه آگاهی را مقدمه و لازمه نشان دادن فرهنگ والای ایران به دنیای غربی دارد که تا همین قرون وسطی دور از تمدن بودند و زمانی که پارسیان دارای تمدن و فرهنگ و قانون بودند در غار زندگی می کردند
  3.در مورد سوم هم باید بگویم که مراد از چاپ کتاب،مقاله و . . . در محافل و نهادهای بین المللی می باشد،اگر ما اطلاع رسانی می کردیم اکنون مولانا که حتی یک مصرع ترکی هم نسروده شاعر ملی ترکان نبود
  4.در مورد چهارم باید بگویم ساز گیتار هم ایرانی می باشد و توسط زریاب اختراع شده که بعد ها از حات 5 سیم به 6 سیم در آمده و به دنیای غرب رفته
  و در آخر تنها فرهنگ سازی چاره این درد می باشد
  میگن حرمت امام زاده را متولی آن دارد وای از روزی که خود متولی امام زاده را زیر سوال ببرد
  حال ما شده هر چه بگندد نمکش می زنند وای از آن روز که بگندد نمک
  سلام
  همانطور که خواسته بودین شما لینک شدی دوست عزیز ، وبلاگ ما رو هو لینک کنید
  با سپاس 

 • مهرک هنرمند
 • یاد شعر فرخی یزدی افتادم؛
  دلم از این خرابی‌ها بود خوش زانکه می‌دانم
  خرابی چون که از حدّ بگذرد آباد می‌گردد

  البته امیدوارم در روزگار ما شاهد این باشیم که جامعه دست از تغییر بردارد و به سوی تحوّل سوق یابد. ولی فرهنگ‌سازی فرایندی‌ست که همواره توسط الگوهای جامعه به جامعه تزریق می‌گردد و سپس اجزای جامعه آنرا رواج داده تا فضای کلّی جامعه را دربرگیرد. باز هم امیدوارم الگوهایی کارآمدتر بتوانند زمام امور را در دست گیرند.
  پاسخ:
  درود 
  سپاس از توجه شما و بسی خوش حالی برای ما که خواننده ای همچو شما به تارنمای ما سر میزند
  سلام
  خیلی خوب بود
  مطالب عالی و دقیق
  با افتخار لینک شدید
  پاسخ:
  درود
  موجب خرسندی ما می باشد
  سلام
  خیلی خوب بود
  مطالب عالی و دقیق
  با افتخار لینک شدید
 • سید میلاد موسوی
 • زردشت پیامبر: بیاییم از کسانی شویم که این جهان را تازه و نو می گردانند.
  درود فراوان به شما؛ امیدوارم تندرست باشید؛
  با 3 نوشته با سرنوشتار:
  + قانون 80/20
  + اراده
  + سروده های زرتشت
  به روز شدیم؛ منتظر دیده تان هستیم.
  هم اکنون بدرود.
  iPendar.Blog.Ir
  سلام خداقوت
  سیره ی مادر(سلام الله علیها) - بخش سوم

  تمام هستی ام از آن زهرا(س)ست-yacin.blog.ir

 • رسول سالارکریمی
 • باسلام
  وبلاگ زیبایی دارید
  بنده نتوانستم دقیق مطالبتان را بخوانم،اما مشخص است که بر روی مطالبی که می نویسید وقت میگذارید
  انشاءالله موفق باشید
  بنده شما را لینک نمودم
  پاسخ:
  درود 
  سپاس از شما
 • سید میلاد موسوی
 • تری‌ داتس سردار شجاع هخامنشی:
  ارتش اسکندر به تخت جمشید نزدیک شده یود. تری‌داتس نیروهای خود را در پلکان ورودی کاخ جای داد زیرا با اینکه تخت جمشید یک دژ جنگی نبود ولی به دلیل اینکه از سنگ ساخته شدن آن اگر پلکان ورودی مسدود می‌شد کسی نمی‌توانست وارد آن شود. ۲۰ سرباز ایرانی در مقابل صد هزار سرباز بیگانه ایستاد و هر زمان که یک سرباز در پلکانها می‌افتاد سربازی دیگر جای او را می گرفت.

  جنگ نگهبانان کاخ با مهاجمان از بامداد تا نیمروز ادامه یافت و تا همگی آنها کشته نشدند سربازان اسکندر نتوانستد وارد کاخ شوند.
  پارمه‌ نیون یکی از یونانیون شیفته اسکندر که او را در جنگ همراهی می‌کرد در کتاب خویش می نویسد: تری‌داتس را که با خوردن بیش از ده زخم به سختی مجروح شده بود را بر روی تخته‌ای انداختند و به نزد اسکندر آوردند تا کلید خزانه را از او بگیرد، اسکندر به او گفت: کلید خزانه را بده، تری‌ داتس پاسخ داد من کلید را تنها به پادشاه خود یا فرستاده او که فرمانش را در دست داشته باشد می دهم.
  اسکندر گفت: پادشاه تو من هستم.
  تری‌داتس گفت: پادشاه من داریوش است.
  اسکندر به یاوه می گوید: داریوش کشته شد. (در حالی که داریوش هنوز زنده بوده است)
  تری‌داتس می گوید: اگر او کشته شده باشد من کلید را تنها به جانشین او خواهم داد.
  اسکندر با خشم می‌گوید: آیا می‌دانی به سبب این نافرمانی با تو چه خواهم کرد؟
  تری‌داتس گوید: چه می‌کنی؟
  اسکندر می‌گوید: جلادان را فرا می‌خوانم تا پوست تو را مانند پوست گوسپند بکنند!
  تری‌داتس پاسخ می‌دهد: در همان حال یزدان را سپاسگزاری می‌کنم که در نیروانا (بهشت) روان مرا نزد روان پادشاهم شرمنده نخواهد کرد و من می‌توانم با سرافرازی بگویم که به تو خیانت نکردم!
  پارمه‌ نیون در ادامه می نویسد: زمانی که اسکندر آن پاسخ را شنید در شگفت شد و گفت: ای کاش من هم خدمتگزاری مانند تو داشتم و از شکنجه او به سبب دلیر بودنش گذشت.
  پاسخ:
  درود
  با سپاس فراوان از شما و زمانی که به ما دادید
  خرسند شدیم
 • سید میلاد موسوی
 • زردشت: هرگز به گفتار و آموزش دروغ پرست و گمراه گوش ندهید زیرا چنین کسی خانه و ده و شهر و کشور را به ویرانی و تباهی کشاند. پس باید آنان را از خود دور سازید و به خود راه ندهید. (بند 18، یسنا، هات 31)

  درود؛ به روز شدیم با:
  - فروع دین
  - مادر اقیانوس عاطفه
  پاسخ:
  درود 
  سپاس 
 • یه بنده خدا
 • این پیام مال من نیست ولی بخونش تورو امام زمان قسم میدم بخونش،دختری از خوزستان هستم که پزشکان از علاجم نامید شدند شبی خواب حضرت زینب(س)را دیدم درگلوم اب ریخت شفا گرفتم ازم خواست اینو به20 نفر بگم این پیام بدست کارمندی افتاد اعتقاد نداشت کارش را از دست داد مرد دیگری اعتقاد داشت20 میلیون بدست اورد بدست کس دیگری افتاد عمل نکرد پسرش را از دست داد اگر به حضرت زینب(س)اعتقاد داری این پیامو به20نفر بفرست 20روز دیگه منتظر یه معجزه باش تورو خدا بفرست*
  پاسخ:
  درود بر شما
  به حال شما و اینگونه انسانها افسوس میخورم
  سر خدا که عارف سالک به کس نگفتدر حیرتم که باده فروش از کجا شنید
 • خودکار انقلابی
 • کلیپ تصویری «ایستاده‌ایم»
  در khodkareenghelabe.blog.ir

  لینک شدید
  پاسخ:
  مایه خرسندی می باشد
 • ساندیس خور
 • ممنون از اطلاعات خوبتون

  بروزم!!!!!....
  پاسخ:
  سپاس

  بسیار جالب...
  به وبلاگ بنده هم خوشحال می شم سری بزنید....
  پاسخ:
  درود
  مایه بالدگی می باشد
  باز هم جای شکرش باقی است که خرد های بیداری همچو شما هشیارند
 • سیّدمیلاد موسوی
 • خدا رو شکر که خشایارشا نگاره خودش رو در پاسه (تخت جمشید) حکاکی کرده..! آخه این قیافه ای که از خشایارشا ساختند با عقل و منطق جور در نمیاد..! اونا که به طلا بودن سلاح جنگی خشایارشا توجه کردند، به چهره ایشون هم توجه می کردند؛
  خشایارشا اینقدر قل و زنجیر طلا در گردنش نبوده، عریان نبوده، ریش داشته و چهره نیکویی داشته، می تونید در ویکی پدیا سنگ نبشته و چهره حکاکی شده ی خشایارشا را ببینید؛ در این فیلم وقتی پارسه رو به تصویر کشیدن، پیش خودم فکر کردم کارخونه تولید غول یا تولید سیمان هست...! دود ازش بلند می شد..! در حکاکی های سربازان در پارسه، نشانی از ماسک نیست، اما در این فیلم سربازان ایرانی را ماسک دار نشان داده اند؛ سربازانی که در این جنگ بودند و برای ایرانزمین می جنگیدند، از طوایف مختلفی بودند، از جمله عرب و...
  این غول ها بیشتر شبیه سربازان عرب هستند که به ایران حمله کردند و تا حاصلخیزی و شکوه ایران رو دیدند، غارت و تجاوز و ویرانی کردند...
  من اگه جای اردشیر بودم، با 500 هزار قشون، اون هم سال ها تعلیم دیده و ورزیده، روم و یونان رو بالکل تصرف می کردم، مانند کاریکه عرب ها با ایران کردند، دین زردشت و زبان ایران رو در اونجا گسترش می دادم تا بفهمن دنیا دس کیه و تا یاد دارن تو ذهنشون باشه :) خخخخ ههههه
  پاسخ:
  با پاره ای از نگرش  شما موافقم
  مردمانی که برای میهن و دین خود به جنگ میروند هیچگاه چهره ی خود را نمی پوشانند
  گرچه ایرانیان هیچگاه فرهنگ خودشان را با زور و توان به دیگران سربا نکردند
  این بخشی از فرهنگ و روان ایرانی ماست که بر دل می نشیند نه بر زبان که در دیگر فرهنگ ها جسته گریخته پیدا میشود.
  باید برای زنده کردن دوباره ی این فرهنگ و آشنایی دیگر کشورها با این اندیشه کوشش کنیم.
 • ساندیس خور
 • سلام

  بروزم [ لطفا یک نفر پاسخگو باشد]
  پاسخ:
  خوشا که به روزید
 • سیّدمیلاد موسوی
 • امام صادق(ع): هرکس که در روز بسیارگرم برای خدا روزه بگیرد و تشنه شودخداوند هزارفرشته را می گمارد تادست به چهره او بکشند و اورا بشارت دهند تاهنگامی که افطار کند.
  {الکافی، ج 4 ص 64 ح 8; بحار الانوار ج 93 ص 247}
  درودبه شما؛ امیدوارم حالتان خوب باشد؛ با 3 نوشته به روز شدیم:
  + انسان کامل در نهج البلاغه
  + پندار نیک
  + 4 کتاب کارآمد در زمینه رایانه
  پاسخ:
  سپاس
 • سیّدمیلاد موسوی
 • درود؛
  یه گاف پیدا کردم..! به نگاره زیر بنگرید:
  http://gigpars.com/images/4iyt_snapshot1.jpg
  کشتی های ایرانی سنگی هستن..! مگر چگالی سنگ از آب بیشتر نیست؟ پس باید کشتی ها در بدر ورود به آب غرق می شدند...!!!
  پاسخ:
  درود
  اگر شدنی می باشد پیوند نوشتار را بدهید به شیوه شایسته بخوانم
 • سیّدمیلاد موسوی
 • فرمودید: اگر شدنی می باشد پیوند نوشتار را بدهید به شیوه شایسته بخوانم
  درود؛
  چی شدنی هست؟ پیوند کدام نوشتار؟
  پاسخ:
  همان ((گاف))
 • سیّدمیلاد موسوی
 • از جایی رونوشت(=کپی) نکردم که پیوندشو بدم..!
  داشتم همین پیش نمایش فیلم رو که برای دریافت گذاشتی رو می دیدم که هوشیار این گاف شدم..!
  پاسخ:
  آفرین ، به به ، زهی
 • http://khodkareenghelabe.blog.ir/
 • بروز هستیم http://khodkareenghelabe.blog.ir/
 • مختار رئیسی
 • اگه من درستم به این کارگردان برسه بهش میگم چه مرگت که این کارها رو انجام میدی؟؟
  توی فیلم شبی با پادشاه که خشایرشا صورتش خوبه چون داماد یهودی های اما اینجا؟؟؟  پاسخ:
  افسوس  برای . . .

  صدها فرشته  بوسه بر آن دست میزند

  کز کار خلق  یک گره بسته واکند .

  امروز درست اندیشیدن به زن ومرد ایرانی یعنی :

  اندیشیدن به دوام و بقا  خانواده ها  و امنیت و آرامش در جامعه و بی اعتنائی به ایرانی , عدم رسیدگی به مشکلات خانواده های ایرانی , زن ومرد جوان ایرانی یعنی  :

  جامعه را دستخوش و گرفتار هزار درد و مصیبت و ناهنجاری نمودن .

  نمیشود بحال کودکان فلسطینی  در هزاران کیلومتر دورتر از ایران اشک ریخت و بحال کودکان بی سرپرست , بد سرپرست ایران بی اعتنا ء بود .

  با درود  و شاد باش فرارسیدن شب یلدای ایرانی ،  از اینکه وقت گرانقدر خودتان را صرف خواندن ایمیل بنده می کنید ، سپاسگذارم

  وبلاگ مهریه با مطلبی بنام  ایرانی دایه ی بهتر از مادربرای  عراقی ،  قسمت اول  !! دوباره بروز گردید لطفاً از مطالب این وبلاگ بازدید کرده و نظر خود را اعلام نمائید.

  آیا در شرایطی که کشور دارای مشکلات و معضلات فراوان ، مفاسد ریز ودرشت کلان اقتصادی فراوان هست  وآقازاده های زیادی امثال شهرام جزایری ، گمنام و بی نام و ...   در دستگاه حکومتی کج دار و مریض ایران بسیار هستند و هرچند صباح خبر اختلاس جدیدتر ی ، میلیونی و میلیاردی یکی از این آقا زاده ها افشا میشود  مشکلات  ومعضلات داخل کشور  را نادیده انگاشتن ، حیف ومیل ثروت کشور و رسیدگی  به مشکلات وکمبودهای مردم کشورهای همسایه وغیر همسایه همچون : عراق ، سوریه ، لبنان و فلسطین  خیانت وخود باختگی فرهنگی بشمار نمیرود ؟

  نه به اون جنگ و جدال دیروز

  نه به این  عشق و محبت امروز

  1-      مشتاقانه از نظرات و نوشته های شما عزیزان جهت پیشبرد اهداف ملی ایرانی در وبلاگم بهره می برم.

  2-       کپی برداری از مقالات بنده و استفاده از آنها با ذکر یا بدون ذکر منبع،  آزاد و باعث خوشحالی بنده  است

  3-      در صورت تمایل به تبادل لینک مراتب را اعلام فرمائید .

  نشانی تارنما

  Mehreh.blogfa.com

  Email: Mehreh@rocketmail.com

  جاوید ایران ، پاینده بادایرانی
  زنده بادنام ویادکورش بزرگ وتمام بانوان
  ومردانی که ازجان ومال خودگذشتند که این سرزمین را
  آباد وحفظ کنندو ننگ وشرم بادبرمیهن فروشان و دین فروشان

  بدرودتادرودی دیگر 

  سازندگان این رُخشارهِ نکوهیده میگویند این فیلم نه از باب تاریخی بلکه از باب هیجان آن برگرفته از کتابی منقوش است با همین نام.

  آری من نیز خوانده بودم ک خشیارشاهِ کبیر یکی از شاهان زیباروی و خوش پوش ایرانِ عزیزمان بوده است .
  پاسخ:
  درود
  همه کوشش ما پاسبانی از کیان خشایارشا بزرگ می باشد.

  ارسال دیدگاه

  ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
  شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
  <b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
  تجدید کد امنیتی
  تحلیل آمار سایت و وبلاگ